• Brexit – konsekvenser för svensk handel med Storbritannien

Brexit – konsekvenser för svensk handel med Storbritannien

Lyssna på vår expert Andrea Tendahl om Brexit och hur det påverkar svenska företag som handlar med Storbritannien. Filmen spelades in innan Storbritanniens utträde vid årsskiftet.

 

 

Checklista - Är du redo för Brexit?

Vid årsskiftet trädde Brexit i kraft. Är du redo? Ladda hem vår checklista för att känna dig trygg att du inte missar viktiga delar kring moms och tull!

Enter security code:
 Security code

 Nu när Storbritannien har lämnat EU måste alla varor förtullas. Därför är det viktigt att se över ditt företags tullhantering för att säkerställa att alla rutiner och tillstånd som krävs kommer på plats i tid. 

Börja med att se över vilka tillstånd som krävs. Några tillstånd kan behöva ändras och kanske finns det tillstånd som ni kan ha nytta av för att få en så kostnadseffektiv tullhantering som möjligt. Det är också viktigt att ha koll på de interna tullrutinerna, det vill säga egenkontrollen. Verksamhetens interna kontroller ska säkerställa att rutinerna följs och är korrekta samt identifiera risker och möjligheter med den nuvarande tullhantering. 

Kontrollera noga att ni följer ursprungsreglerna enligt det nya frihandelsavtalet, för att säkerställa om era varor uppfyller villkoren för frihandel. 

Hårdare krav från myndigheterna

Företag som importerar och exporterar varor måste ha koll på den gällande lagstiftningen, som ställer krav på egen kompentens och goda interna rutiner och processer. Tullrevisionerna ökar samtidigt som tullarbetet blir mer och mer digitalt och fokus läggs på företagets rutiner för egenkontroll och arkivering.  Går det fel finns det risk för tulltillägg, straffavgifter och indragna tillstånd där konsekvensen blir en karenstid på 1-3 år innan nya tillstånd kan sökas för verksamheten. En lång väntan på nya tillstånd kan allvarligt försvåra varuförsörjningen och försämra kassaflödet.

Handel utanför EU

Har du inte tidigare handlat med länder utanför EU är det extra viktigt att börja planera i god tid. Du behöver registrera din verksamhet, skaffa de tillstånd som du saknar och i vissa fall kan det till och med bli aktuellt att ändra rutiner för transport och lagerhållning. Ansök om ett EORI-nummer! Tänk på att handläggningstiden hos Tullverket kan vara lång.

Tillstånd

Tillstånden hos Tullverket är ofta nyckeln till en kostnadseffektiv tullhantering. Det finns en mängd olika tillstånd, som ger er möjlighet att handla utanför EU, utnyttja fördelar vid egen produktion och snabba på leveranskedjan. Vi råder er att se över tillståndet för Samlad garanti, om ni har ett sådant, för att säkerställa att det tillåtna referensbeloppet även täcker kommande leveranser från Storbritannien. Under april 2021 inför Tullverket elektronisk bevakning av detta belopp, vilket innebär att om täckning saknas kommer inte gods kunna importeras.

Korrekt klassificering

När du ska handla med en vara utanför EU är det avgörande med en korrekt klassificering av era varor. Varukoden styr tullavgifter och andra skatter samt tydliggör eventuella restriktioner eller sanktioner. Säkerställ därför att gällande lagar och regler tillämpas. Felaktigheter kan bli en dyrköpt erfarenhet.

Nytt frihandelsavtal mellan EU och Storbritannien

EU och Storbritannien enades om ett handels- och samarbetsavtal i slutet av 2020, som kommer att ligga till grund för handelsrelationen mellan länderna. Frihandelsavtalet innebär att varor blir tullfria mellan länderna under förutsättning att de uppfyller villkoren för frihandel och att korrekta ursprungsintyg upprättas mellan parterna. Avtalet påminner om de avtal EU redan har med Kanada och Japan.

Det är viktigt att ni ser över era ursprungskalkyler om ni har varor som förändras eller bearbetas. Varans ursprung är av betydelse vid försäljning till länder som EU har ett frihandelsavtal med. På det sättet kan er köpare få en reducerad eller helt nedsatt tullsats vid importtillfället. De varor som nu kommer från Storbritannien kan inte längre anses vara av EU-ursprung som tidigare, vilket kan påverka bedömningen om EU-ursprung eller inte på den slutliga varan.

För att få utfärda en ursprungsförsäkran behöver ni ett tillstånd för REX för sändningar där varuvärdet överskrider 6000 EUR.  Vid import till Sverige från Storbritannien ska ett brittiskt EORI-nummer finnas med i ursprungsförsäkran för att anses vara godkänd. Det gäller oavsett försändelsens varuvärde. Det är i handeln med Storbritannien inte möjligt att använda andra ursprungsintyg som t.ex. varucertifikat EUR 1.

Företagsanpassade utbildningar

Genom en förståelse och kompetens inom tullområdet ser vi att många företag lyckas mycket bättre i vardagen. En högre kompetens leder många gånger till att företaget genom goda rutiner enkelt identifierar både risker och möjligheter och kan på det sättet bli en konkurrenskraftig spelare på marknaden. Vi kan anordna skräddarsydda utbildningar där vi utgår från ditt företags behov. 

Boka ett möte med oss så berättar vi mer!

Kontakta oss på BDO så hjälper vi dig att få alla rutiner och tillstånd på plats så snart som möjligt. Med våra experters hjälp kan du känna dig säker på att ditt företag har en korrekt och effektiv tullhantering. Våra skatteexperter kan hjälpa er hela vägen med alla frågor som har med tull, moms och Transfer Pricing (TP) att göra. Vårt mål är att göra din tull- och momshantering enklare och hitta sätt att göra besparingar. Låt oss vägleda dig genom övergången för att undvika obehagliga överraskningar. 
 

Enter security code:
 Security code