Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen för dig som användare.
  • CSR - hållbarhetsredovisning

CSR - hållbarhetsredovisning

Idag förväntas företag i allt högre utsträckning ta sitt samhällsansvar när det gäller miljö, ekonomi och sociala frågor. Det kan till och med vara avgörande när man söker ett nytt arbete eller som kund ska välja leverantör. 

Hållbarhetsarbete eller Corporate Social Responsibility, CSR, är något som har diskuterats flitigt de senaste åren och har blivit en stående punkt på många företags agendor. För att visa bolaget samhällsengagemang är det viktigt att upprätta en så kallad hållbarhetsrapport. Den visar på vilket sätt företaget tar ansvar för ett hållbart samhälle och har blivit ett viktigt redskap för att skapa förtroende hos företagets kunder, leverantörer och medarbetare.

Visa ert engagemang och öka lönsamheten

Särskilt viktiga är hållbarhetsrapporter för uppdragsgivare och kunder inom offentlig verksamhet och privata företag som själva aktivt arbetar med CSR-frågor. De föredrar ofta leverantörer som också kan visa att de tar ansvar. Att kunna visa upp företagets engagemang genom en hållbarhetsrapport kanske är det som gör att uppdraget tillfaller just ert företag i ett anbudsförfarande. Likaså kan det attrahera duktiga medarbetare, de viktigaste kunderna och hålla ägarna nöjda.

Sju snabba frågor som varje företag bör ställa sig:

  1. Hur kan ert varumärke stärkas genom ett tydligare CSR-arbete?
  2. Vilka krav på CSR kommer från era kunder eller medarbetare?
  3. Hur arbetar era konkurrenter med CSR?
  4. Hur ser ert CSR-engagemang ut idag?
  5. Vad kan ert företag göra ytterligare för den del av verksamheten som påverkar samhället från ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv?
  6. Hur arbetar man löpande med att kontinuerligt utveckla CSR-arbetet?
  7. Hur kommunicerar ni det arbete ni gör på detta område?