Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen för dig som användare.

Alla elevers rätt till likvärdig skolgång

BDO stödjer Läxhjälpen som bedriver gratis, resultatfokuserad studiehjälp i socioekonomiskt utsatta områden för högstadieelever. Sedan stiftelsens start 2007 har tusentals elever klarat grundskolan tack vare Läxhjälpen.

Läxhjälpens är beroende av bidrag från privatpersoner och näringslivet och BDO är glada över att kunna bidra till alla elevers rätt till likvärdig skolgång. Det finns skolor där bara 30 procent av eleverna är behöriga till gymnasiet. Läxhjälpen gör ett fantastiskt jobb och hjälper ungdomar att inse sin potential. Det är en otrolig besparingspotential för både samhället och individen.

Arbetet är strukturerat och långsiktigt – Läxhjälpen skriver kontrakt med eleverna, upprättar en studieplan, ställer krav och har förväntningar, och målet är tydligt – betygen ska höjas och eleverna ska gå vidare till gymnasiet. Noggrant utvalda universitets- och högskolestudenter hjälper eleverna med läxor och är samtidigt en positiv förebild och mentor. Alla så kallade läxhjälpare får genomgå en pedagogisk utbildning av Läxhjälpen innan de börjar arbeta. Läxhjälpen riktar sig mot elever som går i årskurs 8 och 9, som saknar godkända betyg och som ligger långt ifrån eller på gränsen till att inte komma vidare till gymnasiet.

Läxhjälp som ger resultat

  • 83 % går vidare till gymnasiets nationella program
  • 88% höjer sitt självförtroende
  • 90% får ökad lust att studera vidare