• China desk

China desk

Eftersom Stor-Kina fortsatt är allt viktigare på ett globalt ekonomiskt plan och fortsatt har stor tillväxtpotential, fortsätter regionen att erbjuda betydande möjligheter för handel och investeringar såväl till som från Europa. För att stödja befintlig och planerad verksamhet i Kina har BDO etablerat en europeisk China Desk för att erbjuda den strategiska, operativa och tekniska vägledning som krävs för att garantera att er strategi utformas och genomförs på ett framgångsrikt sätt. 

 

BDO:s europeiska China Desk, som inbegriper både europeiska och kinesiska medborgare, har betydande erfarenhet av och kunskaper om att utveckla och hjälpa företag att genomföra sina affärsstrategier för Kina på kort, medellång och lång sikt samt att erbjuda kinesiska företag skräddarsydda tjänster som svarar mot deras behov rörande investeringar och bedrivande av verksamhet i Europa. Tillsammans erbjuder China Desk, i nära samarbete med BDO:s medlemsbyråer i regionen Stor-Kina (Kina, Hongkong och Taiwan), samordnat expertkunnande och stöd för alla våra viktigare tjänster inom rådgivning, planering och regelefterlevnad:

 • Rådgivningstjänster vid investeringar i Kina och Europa
   
 • Företagsfinansiering
  1. Rådgivnings- och bokföringsredovisningsarbete vid börsintroduktioner
  2. Fusioner och förvärv
  3. Due diligence vid finansiella och operativa transaktioner
   
 • Revision
  1.Revision av europeiska dotterföretag med kinesiskt moderbolag
   
 • Beskattning
  1.Nationellt
  2.Internationellt
  3.Utlandsstationering
   
 • Rådgivning vid outsourcing av verksamhet
   
 • Juridisk rådgivning
  1.Värderingar
  2.Rättsutredningar
   
 • Omstruktureringar av företag

Läs mer i referensdokumentet för vår europeiska china desk.

Vi reserverar oss för att här uppräknade tjänster av oberoende- eller andra legala skäl inte kan tillhandahållas i alla länder eller för ett specifikt uppdrag.