• BDO International

BDO International

På BDO i Sverige kopplar vi samman vår globala BDO-organisation och dess omfattande kompetenser och resurser med vår lokala närvaro och service i Sverige. Vi är en del av ett världsomspännande nätverk av rådgivnings- och revisionsbyråer med 100 000 medarbetare fördelat på 1 800 kontor och en representation i över 160 länder. I världen räknas BDO som den femte största revisorsorganisationen. 

Vi tillhandahåller samma tjänster globalt som i Sverige; rådgivning, revision, skatt, redovisning och lön. Genom BDO International tar vi exempelvis hand om ditt bolags utländska dotterföretag och garanterar att du får samma goda service som av oss på BDO i Sverige var du än är verksam.

En stor del av vår svenska verksamhet avser rådgivning och revision av svenska dotterföretag till ett utländskt moderbolag. Moderbolagen är många gånger marknadsnoterade i sina hemländer och ofta är BDO revisor i även i moderbolaget. Dessa tjänster omfattar allt från lagstadgad svensk revision till revision enligt amerikanska revisionsprinciper. BDO Sverige är registrerad vid PCAOB som är ett amerikanskt tillsynsorgan. Det gör att vi kan vara revisorer i bolag som är noterade på en amerikansk börs och i amerikanska noterade bolags svenska dotterföretag.

För att löpande ligga i frontlinjen och hålla oss uppdaterade om det allra senaste på respektive affärsområde internationellt deltar våra medarbetare löpande i olika utbildningar. Vi skickar även kontinuerligt medarbetare på utbyte/secondment till BDO-kontor i andra länder vilket är värdefullt och kompetensberikande både för vårt företag och för våra medarbetare.