Ny punktskatt gör elektronik- och vitvaror dyrare

03 juli 2017

Den 1 juli i år införs en ny punktskatt på varor som innehåller flamskyddsmedel. Skatten drabbar företag som för in exempelvis telefoner, datorer, spisar och TV-apparater till Sverige från andra EU-länder och innebär såväl en administrativ börda för importörerna som en prishöjning för slutkunden. 

Syftet med den nya, så kallade, kemikalieskatten är att minska användningen av flamskyddsmedel i elektronik- och vitvaror och därmed reducera mängden farliga kemikalier i svenska hem. Beräkningen av skatten görs per kilo elektronik- eller vitvara. Tyngre vitvaror beskattas med 8 kronor per kilo och annan elektronik med 120 kronor per kilo. Göran Alvemalm, affärsområdeschef Skatt på BDO, berättar mer.

– Lagstiftaren har satt ett tak på 320 kronor per vara, exklusive moms, vilket i praktiken skulle betyda en maximal prishöjning med 400 kronor för slutkunden. Vilka varor som är skattepliktiga styrs av EU:s tulltaxenummer.

Eftersom kemikalieskatten endast påverkar varor som köps på den svenska marknaden finns en risk att konsumenter i större utsträckningen väljer att vända sig till handlare utomlands. Göran poängterar också att den nya punktskatten, utöver ett högre skattetryck och risk för förlorade affärer, också innebär en stor administrativ börda för elektronik- och vitvaruimportörerna. 

– Införseln ska deklareras i en sexsidig deklaration, skrivas under av behöriga firmatecknare och betalas till Tullverket inom fem dagar. De enda som slipper femdagarsregeln är så kallade godkända lagerhållare. Initialt riskerar det här att medföra försenade deklarationer och krav på att bygga nya dyra system som kan hantera skatten, deklarationen och betalningen. Här finns mycket att tjäna på att ta hjälp av oss på BDO, säger Göran Alvemalm.

Loading...