Tull - ansökan om undantag

21 november 2016

Uppdatering kring ansökan om nya tullbefrielser och tullkvoter samt karenstid för ansökan om nytt tillstånd efter återkallande.

Bolag som importerar insatsvaror från tredje land till EU har möjligheten att ansöka om att varorna ska undantas från tull – antingen helt eller delvis. Undantaget kan beviljas för obegränsade (tullbefrielse) eller begränsade (tullkvoter) kvantiteter.

I den nya tullagstiftningen finns en tidsfrist som anger hur snabbt ett företag kan ansöka om ett nytt tillstånd i samband med att ett tidigare tillstånd med samma syfte har blivit återkallat av Tullverket. Åsa Spetz, skattejurist på BDO förklarar.

– Tidsgränsen blir aktuell om Tullverket har upphävt tillståndet av den anledningen att ditt företag inte har följt villkoren för tillståndet. Du kan då ansöka om nytt tillstånd tidigast ett år efter att Tullverket har återkallat det tidigare tillståndet. För AEO-tillstånd förlängs tidsfristen till tre år, säger Åsa Spetz.