• Svenska jämkningsregler vid fastighetsaffärer strider mot EU-rätten

Svenska jämkningsregler vid fastighetsaffärer strider mot EU-rätten

07 juli 2016

Förvaltningsrätten i Stockholm har kommit fram till att de svenska momsreglerna om skyldighet för ny ägare av fastighet att jämka tidigare ägares avdrag för ingående moms strider mot EU-rätten.

Enligt momslagen tar en ny ägare av en fastighet i vissa fall över jämkningsskyldigheten för ingående moms som tidigare ägare gjort avdrag för. Reglerna innebär att den nye ägaren tvingas betala tillbaka moms till staten som tidigare ägare gjort avdrag för när den nye ägaren ändrar användningsområde för fastigheten.

Skyldigheten att jämka sträcker sig tio år tillbaka i tiden och det kan vara svårt att bedöma vilka åtgärder som ska räknas med och vilka belopp som ska betalas tillbaka. Inte sällan leder detta även till svåra beräkningar att ta hänsyn till i samband med försäljning och köp av fastighet.

Förvaltningsrätten konstaterar i en dom att det enligt EU-domstolens praxis inte är möjligt att kräva tillbaka moms från någon annan än den person som har gjort avdraget. Därmed är de svenska reglerna om övertag av skyldigheten att jämka ingående moms otillåtna och får inte tillämpas.

Vi på BDO anser att domen är tydlig och att de svenska reglerna är felaktiga. Är du fastighetsägare, eller om du planerar att förvärva en fastighet, bör du därför hålla dig uppdaterad om rättsutvecklingen. Har du redan jämkat en tidigare ägares avdrag enligt rådande lag kan det vara intressant att se över möjligheterna att begära tillbaka det inbetalda beloppet från staten.