• Skattenyheter – Tonnagebeskattning av sjöfarten

Skattenyheter – Tonnagebeskattning av sjöfarten

08 mars 2016

Den svenskflaggade handelsflottan blir allt mindre. För att hävda sig i den hårda internationella konkurrensen har den svenska sjöfartsnäringen länge efterfrågat ett motsvarande bolagsskattesystem som finns i andra sjöfartsnationer, dvs. en s.k. tonnageskatt.    

Läs artikeln om regeringens lagförslag och vad det innebär i Skattenytt nr 3 2016, författad av Johan Larsson, Skattejurist på BDO.

Till artikeln: Tonnagebeskattning av sjöfarten