Redo för århundradets skattereform

21 oktober 2016

Med ett flertal omfattande förändringar i skattelagstiftningen i sikte har osäkerheten varit stor hos många svenska företag på senare tid. För BDO:s skatteexperter har det inneburit ovanligt mycket kontakt med ett stort antal av byråns kunder och ännu fler uppdrag kommer det med säkerhet att bli framöver.

Stora förändringar att vänta

I oktober 2015 presenterade OECD ett nytt regelverk (BEPS) som ska förhindra multinationella bolag från att göra avancerad skatteplanering. Sverige är det land i världen som har flest multinationella företag per capita, ett faktum som skatteexperterna på BDO har märkt av det senaste året.

– Många har hört av sig till oss och det har varit stor osäkerhet kring vad BEPS-reglerna kommer att innebära och hur man ska hantera den egna affärsverksamheten. Det känns bra att vi har kunnat räta ut ett stort antal frågetecken, säger Göran Alvemalm, chef för BDO:s affärsområde Skatt.

BEPS-reglerna, som kallats ”århundradets skattereform”, är dock långt ifrån den enda skatterättsliga förändring som väntar de närmaste åren. Göran nämner ytterligare tre lagförslag som, om eller när de implementeras, får omfattande konsekvenser för många verksamheter. Det handlar bland annat om skärpta skatteregler för fåmansbolag, begränsad rätt till skattemässiga ränteavdrag samt slopad möjlighet för fastighetsbolag att använda sig av det som kallas ”fastighetspaketering”.

– Under många år har skattetrycket gått ner och reglerna blivit generösare. Nu är den trenden på väg att brytas, så bättre än vad företagen har det just nu blir det inte, säger Göran lite skämtsamt.

Fler kundkontakter än vanligt

Med skärpta regler på gång inom flera områden har BDO:s skatterådgivare haft många fler enskilda kundkontakter än normalt under 2015 och så här långt under 2016.

– Vi har en relation till de flesta av byråns kunder, men det kan gå långt mellan varven att vi gör någon insats, så det är roligt när det blir lite tätare kontakter, säger Göran.

En av de kundgrupper som haft flitigast kontakt med BDO:s skatteexperter den senaste tiden är fastighetsbolagen. Eftersom fastighetspaketering inte längre blir möjligt har BDO hjälpt till med omstruktureringar, ett arbete Göran ser ett fortsatt stort behov ett tag framöver. Ett annat område som går stark är internprissättning, eller Transfer Pricing, där BDO hjälper företag med verksamhet i andra länder att göra skattemässigt rätt i samband med att affärer sker mellan enheter inom koncernen.

– Internprissättning är ett område som Skatteverket har ögonen på just nu och det är verkligen inte lätt för företagen att klara ut det här själva, så här kan vi göra stor nytta, säger Göran Alvemalm.

En annan kundgrupp är byggbolagen där Skatteverket har varit särskilt aktiva vad gäller momsredovisningen vid entreprenader i samband med överlåtelse av mark.

– Vi har hjälp bolagen att bemöta Skatteverkets påståenden samt även med att överklaga Skatteverkets beslut till domstolarna, säger Göran.

Privatkunder – ett växande område

Även om företagskunder står för den största omsättningen hjälper BDO också många förmögna privatpersoner med olika skattefrågor, exempelvis kring egendom i utlandet.

– I Sverige har vi avskaffat förmögenhetsskatt, arvsskatt och gåvoskatt, men i de flesta andra länder finns de här skatterna kvar. Det är därför många som tar hjälp av oss för att reda ut vad som gäller i olika länder och hur man bäst går tillväga skattemässigt om man exempelvis äger fastigheter i utlandet. Här har vi en stor fördel av att vi jobbar i ett internationellt team med lokala experter i varje land, säger Göran Alvemalm.

Rådgivning till privatpersoner, Private Client Services, är ett område BDO International satsar mycket på och som växer från år till år.

– Det här är något BDO har utvecklat under flera år och som vi är mycket stolta över. Flera av våra konkurrenter saknar den här delen och det är verkligen ett kraftfullt erbjudande vi har för privatpersoner, fortsätter Göran.

Lokal relation, global kunskapsbank

Att BDO har ett stort internationellt nätverk av skatteexperter, men också lokal och regional närvaro, är något som är mycket värdefullt för en stor del av byråns kunder.

– Vi jobbar mycket med större ägarledda företag och många av dessa har antingen fast verksamhet i andra länder eller säljer sina varor till utlandet. För dem är det värt mycket att vi har experter som kan de egna nationella regelverken utan och innan, samtidigt som de har sin rådgivare här i Sverige som de har all kontakt med, säger Göran Alvemalm.

Bygger på förtroende

Även om BDO:s skatterådgivare inte gör löpande jobb för byråns kunder är relationen till varje enskild kund väldigt viktig. Enligt Göran Alvemalm bygger framgångsrik skatterådgivning på långsiktiga relationer där rådgivaren kan lära känna kundens verksamhet och skapa sig ett starkt förtroende över tid. För att kunna leverera så hög kvalitet som möjligt strävar BDO efter att ha seniora skatteexperter som kan basera sin rådgivning på såväl detaljkunskaper om skatterätt som erfarenhet av tidigare prövade fall. Det är därför ingen slump att många av BDO:s skatterådgivare har rekryterats från förvaltningsrätten eller Skatteverket.

– För att kunna se till att skatteutfallet blir så fördelaktigt som möjligt inom ramarna för vad lagen tillåter, är det viktigt att hålla koll på liknande fall som prövats så att vi kan följa rättspraxis. Så självklart är det mycket värt att flera av våra rådgivare har domstolsbakgrund, säger Göran.

Kunderna kan känna sig trygga

Under återstoden av 2016 och framåt ser Göran Alvemalm och hans kollegor fram emot att följa effekterna av de stora förändringar som väntar inom skattelagstiftningen, samtidigt som de gör sig redo för att hjälpa kunderna på bästa sätt.

– För oss som har ett genuint intresse för skatterätt är det som händer nu oerhört intressant. Samtidigt känner jag med många av våra kunder som får betydligt tuffare krav på sig framöver. De kan dock känna sig trygga med att vi kommer att göra vårt bästa för att hjälpa dem med de anpassningar som krävs framöver, säger Göran.