• Pressmeddelande: BDO Sverige växer och attraherar senior kompetens från Grant Thornton

Pressmeddelande: BDO Sverige växer och attraherar senior kompetens från Grant Thornton

07 april 2016

Rådgivnings- och revisionsbyrån BDO har gjort en intensiv expansion de senaste fyra månaderna i Sverige. Byrån har förvärvat och etablerat nya kontor i Nyköping, Eskilstuna, Luleå och Jönköping som alla är strategiskt viktiga geografiska områden. BDO har dessutom lyckats attrahera ett 20-tal seniora medarbetare från konkurrenten Grant Thornton, varav sex stycken partners, vilket ytterligare stärker BDO Sveriges marknadsposition.

”Vi är väldigt glada och stolta över denna positiva utveckling och över att kunna välkomna dessa nya partners och medarbetare till BDO”, säger Carl-Johan Kjellman, VD på BDO i Sverige
Tillskottet av före detta Grant Thornton-medarbetare medför att BDO Sverige nu har mer än 500 anställda på 24 kontor som alla arbetar hårt för att uppnå BDO:s vision – att vara ledande inom kundnöjdhet. Detta är något som de även lyckats väldigt bra med då BDO
under de senaste tre åren har rankats som nummer ett när Svenskt Kvalitetsindex (SKI) mäter kundnöjdhet i deras bransch.

 

”Detta är mer än en lokal framgång och vi har även fått både hyllningar och uppmärksamhet från vårt internationella BDO-nätverk”, fortsätter Carl-Johan Kjellman.
Torbjörn Lundh, styrelseordförande i BDO Sverige och före detta Grant Thornton-partner  tillägger:

 

”Alla vi på BDO Sverige är övertygade om att starka kundrelationer inte bara baseras på kompetens utan också på respekt, förtroende och öppenhet. Vi uppmuntrar framåtanda och arbetar för att främja en kultur som genomsyras av lagarbete över gränser.Vi ser fram emot fortsatt tillväxt som ytterligare stärker BDO:s marknadsposition såväl lokalt som globalt.”

Läs pressmeddelandet som pdf.

Läs pressmeddelandet från BDO International

För mer information kontakta:

Carl-Johan Kjellman, VD BDO i Sverige
Tel: 08-120 11 600
E-post: [email protected]