Ny bok – Revisorsnämndens praxis

12 oktober 2016

Bertil Oppenheimer och John Osser, båda auktoriserade revisorer på BDO, har tillsammans skrivit boken som hjälper dig som revisor att undvika disciplinnämnden. Boken bygger på alla 145 disciplinärenden, hos Revisorsnämnden (RN), mellan december 2012 och juni 2016.

- ”Bokens främsta syfte är att hjälpa andra revisorer att undvika att hamna i disciplinnämnden. I boken har vi kategoriserat ärendena för att visa vilken typ av förseelse som oftast hamnar i disciplinnämnden. De flesta av RN:s ärenden gäller bristande dokumentation och svaga revisionsbevis, men även att man inte kollat varulagret är ett vanligt fel”, säger Bertil Oppenheimer.

Som auktoriserad revisor förväntas du hålla koll på Revisorsnämndens praxis.
- ”Förr var det lättare, då skickade FAR regelbundet ut sammanställningar av disciplinärenden till medlemmar, och Revisorsnämnden gav ut en bok en gång om året. Idag hänvisas man till RN:s hemsida och FAR:s kommentarer. Det är också ett skäl till att vi skrev boken”, säger Bertil Oppenheimer.

 

Mer information
För mer information kring boken vänligen kontakta författarna.

Bertil Oppenheimer, [email protected]
John Osser, [email protected]