• Kundcase - SUZOHAPP

Kundcase - SUZOHAPP

20 juni 2016

När det amerikanska kontanthanteringsföretaget SUZOHAPP ville förvärva svenska Scan Coin, vände man sig till BDO:s avdelning Corporate Finance i Stockholm för en företagsbesiktning, en så kallad due diligence. Den gav en så god bild av de faktiska förhållandena, inklusive risker och möjligheter, att SUZOHAPPs ägare kunde försäkra sig om att de ville gå vidare och genomföra förvärvet.

Det fanns två anledningar till att SUZOHAPP ville förvärva Scan Coin – tekniken och marknadsandelarna. Scan Coin hade nämligen utvecklat en världsledande myntdetekteringsteknik, som i kombination med en höghastighetssortering skulle utgöra ett värdefullt tillskott till SUZOHAPPs tekniska plattform. Scan Coin är dessutom störst i Europa när det gäller automatiserad kontanthantering för banker, värdetransportföretag, kollektivtrafik och detaljhandel.
– Vi såg helt enkelt en möjlighet att kunna dra nytta av detta och dessutom skala upp verksamheten till andra marknader, samtidigt som vi förstärkte värdet av deras affärer med vår teknikplattform, berättar Matthew Brown, Chief Financial Officer på SUZOHAPP.

Viktigt med en lokal konsult

En due diligence-process startar vanligtvis efter att en avsiktsförklaring, ett Letter of Intent, har upprättats mellan säljaren och köparen.
– Det var självklart att vi skulle anlita en svensk konsultfirma för due diligence-uppdraget. Vi hade ingen verksamhet i Skandinavien och anser att det är nödvändigt att ha tillgång till en lokal rådgivare, som både känner till marknaden och affärskulturen, när vi går in på en ny marknad, säger Matthew Brown, och fortsätter:
– Vi vände oss till BDO eftersom vi har arbetat med dem i länder som Storbritannien och Nordirland, USA, Australien och Italien. Deras rådgivare är väldigt lyhörda när det gäller våra önskemål, vilket hjälper oss att fokusera vår process på de områden som är viktigast.

Dolda risker

Det händer väldigt ofta att risker upptäcks i samband med due diligence. Vilka de är varierar från fall till fall och hur de värderas beror på köparen. Det gäller emellertid att vara uppmärksam på framtida åtaganden som kan vara riskabla för den nye ägaren. Ibland leder riskerna till att den potentiella köparen avbryter transaktionen, men allt som oftast resulterar det i att de garanteras av säljaren i avtalet. Garantierna utformas i samarbete mellan BDO och köparens legala rådgivare.
– Vi gick igenom det finansiella underlaget och gjorde en riskbedömning som bland annat omfattade Scan Coins skuldsättningsgrad och kapitalbehov, berättar Andreas Kovacs, projektledare för uppdraget på BDO, och fortsätter:
– Arbetet utmynnade i en omfattande rapport, som var till stor hjälp vid köpet för SUZOHAPPs ägare, riskkapitalbolaget ACON Investments.

Nöjda med insatsen

SUZOHAPP med Matthew Brown i spetsen var mycket nöjda med BDO:s insats och kunde, baserat på tidigare erfarenheter, lita på att BDO-teamet hade försett dem med ett beslutsunderlag som beskrev alla relevanta risker.
– Due diligence-rapporten var till stor hjälp vid förvärvet, särskilt när det gäller vår förståelse för hur Scan Coin drev vissa delar av sin verksamhet. BDO hjälpte oss faktiskt att upptäcka en del överraskande trender när det gällde kundernas lojalitet, som inte syntes i det ursprungliga materialet, minns Matthew Brown.
– BDO gjorde en utmärkt insats när de hjälpte oss att slutföra uppdraget på så kort tid.
Att det kunde utföras så effektivt berodde på att medlemmarna i BDO-teamet hade den kunskap och arbetskapacitet som krävdes. De var dessutom väldigt kommunikativa och flexibla, särskilt när man beaktar det faktum att de samarbetade med människor i flera länder och i olika tidszoner, avslutar en nöjd Matthew Brown.

Suzohapp i korthet

Världsledande amerikansk teknikkoncern specialiserad på lösningar för självbetjäning. Tillverkar och distribuerar maskinkomponenter till bland annat kontanthanteringsmaskiner, spelmaskiner, tvättomater och bilar.