Högre skatt för 40 000 personer

11 november 2016

I budgetpropositionen för 2017 föreslår regeringen en förändring av skiktgränsen för statlig inkomstskatt.

Förslaget innebär att uppräkning av skiktgränsen nu ska ske med förändringen i konsumentprisindex plus en procentenhet för beskattningsåret 2017. En sådan ändring skulle innebära att ca 40 000 fler personer skulle betala statlig inkomstskatt vilket beräknas ge staten en ökning av skatteintäkterna med 0,13 miljarder kronor för 2017. För den enskilda personen skulle skattehöjningen bli ca 1 200 kronor per år. Begränsning av uppräkningen föreslås gälla även under 2018. Ändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2017.