• Hårdare skatteregler för bolag som äger fastigheter

Hårdare skatteregler för bolag som äger fastigheter

08 juni 2016

Under 2015 tillsatte regeringen en utredning man rubricerar som ”Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet”. De ”vissa frågor” man i första hand syftar på är skatteplanering genom så kallad fastighetspaketering samt möjligheten att undvika stämpelskatt. Peter Thungren, skattechef i BDO:s region Väst, berättar mer om den pågående utredningen och hur bolag som äger fastigheter kan komma att påverkas.

 

Vad är det som utreds och varför?

– Idag kan ett bolag som säljer en fastighet skjuta upp skatten genom att istället sälja ett dotterbolag där fastigheten ingår, så kallad fastighetspaketering. Paketering går även att göra med andra tillgångar och i andra branscher, men regeringen anser att fastighetsbranschen är särskilt gynnad av de nuvarande reglerna och vill därför sätta stopp för möjligheten. Man vill också begränsa möjligheterna att undvika stämpelskatt.

 

När kan vi förvänta oss en ny lagstiftning?

– Utredningen ska vara klar med sitt arbete i mars 2017. I normalfallet skulle en lagstiftning vara på plats den 1 januari 2018 men vår gissning är att det kan komma en så kallad stopplagstiftning, vilket innebär att reglerna träder ikraft i samband med att regelförändringarna blir allmänt kända.

 

Hur påverkas företagen?

– Det kommer överlag att bli svårare att planera sina fastighetstransaktioner på ett skattemässigt effektivt sätt. Möjligheten till paketering begränsas kraftigt och det ser även ut att bli betydligt svårare att undvika stämpelskatt vilket fördyrar transaktionerna.

 

Hur kan BDO hjälpa bolag som äger fastigheter?

På ett övergripande plan informerar vi om de kommande förändringarna på hemsidan och genom riktade utskick. Vi genomför också seminarier för kunder som vi vet har behov av informationen. Sedan handlar det givetvis mycket om individuell rådgivning. Vår utgångspunkt är att alla som äger eller indirekt äger fastigheter genom bolag ska se över sin situation så att man hinner genomföra de transaktioner man har planerat innan reglerna ändras till det sämre. Det är till exempel inte ovanligt att fastigheter spelar en betydande ekonomisk roll i generationsskiften. Så vet man att det är ett skifte på gång bör man inte vänta.