• Förändringar i 3:12-reglerna påverkar fåmansföretagen

Förändringar i 3:12-reglerna påverkar fåmansföretagen

29 juni 2016

Sedan våren 2014 har det pågått en översyn av de så kallade 3:12-reglerna. I september 2016 beräknas utredningen vara klar, och med ett nytt regelverk ändras förutsättningarna för alla svenska fåmansföretag. Karin Steenstrup, skattechef i BDO:s region Öst, reder ut begreppen och berättar hur BDO kan hjälpa enskilda företagare att anpassa sig.

Vad innebär 3:12 och hur förändras regelverket?

– Skattemässigt är det mer fördelaktigt för en delägare i ett fåmansföretag att ta ut pengar i form av utdelning istället för lön. 3:12 är ett regelverk som begränsar den möjligheten, för att på så sätt jämna ut beskattningen. Något förenklat innebär det att eventuell utdelning som tas ut över ett visst gränsbelopp beskattas som tjänsteinkomst. Reglerna för hur man räknar fram gränsbeloppet och även andra regler som rör 3:12 är svåra och inte alltid helt logiska. De har även ändrats i olika omgångar och därför ser man nu över hela regelverket.

Hur påverkas fåmansföretagen?

– Som det ser ut nu kommer man bland annat att förändra takbeloppen för utdelning respektive kapitalvinst, samt se över skattesatsen för den del som hamnar under de här takbeloppen. Man tittar även på sådant som regler kring lönebaserat utrymme och sparat utdelningsutrymme. Så sammantaget kan det finnas mycket att vinna på att sätta sig in i vad som kommer att gälla, men exakt hur påverkan blir måste man titta på från fall till fall.

Hur kan BDO hjälpa företagen att anpassa sig?

– Vi på BDO kan analysera hur den enskilda delägarens situation kan komma att förändras. Kanske är det någon transaktion man funderat på att göra och som det är läge att genomföra innan regelverket ändras. Eller så kan det vara precis tvärt om. Att det är bättre att ligga lågt tills vi vet hur det ser ut framöver. Vi hjälper helt enkelt till att reda ut vad som är mest förmånligt i varje enskild situation.