• Digitala verktyg ger mer tid för kunderna

Digitala verktyg ger mer tid för kunderna

05 juli 2016

För BDO:s affärsområde Företagsservice har det senaste året handlat mycket om digitalisering. Affärsområdeschef Anders Sköldberg berättar om en verksamhet i förändring och på stark frammarsch, med ständig utveckling av erbjudandet både på redovisnings- och lönesidan.

 

Fokus på möjligheter

Sedan han tillträdde sin roll som affärsområdeschef för Företagsservice i september 2015 har Anders Sköldberg i princip konstant varit på resande fot. Tillsammans med Åsa Pedersen från BDO i Kalmar, har han besökt BDO:s kontor runt om i landet för att implementera nya digitala verktyg och berätta om de möjligheter den digitala tekniken innebär för verksamheten på både kort och lång sikt.

– Digitalisering och automatisering frigör tid som vi istället kan lägga på exempelvis ekonomistyrning och ekonomisk analys. Helt enkelt den typ av rådgivande och proaktivt arbete vi verkligen brinner för och som utvecklar våra kunders verksamheter, säger Anders Sköldberg.

 

Underlättar kundens vardag

Att BDO digitaliserar och delvis automatiserar verksamheten inom Företagsservice är inte bara något som frigör tid från konsulterna. Minst lika stor vinst blir det för kunderna som får all ekonomisk information samlad och lättåtkomlig på ett och samma ställe. För att inte tala om det ökade värde det innebär för kunden att redovisningskonsulten kan fokusera mer på framtid än historia.

– Förutom att fortsätta leverera högkvalitativ redovisning enligt tillämpliga lagar och rekommendationer, vill vi nu också jobba framåtriktat och hjälpa kunderna med sådant som målstyrning, ekonomistyrning och budgetarbete. När vi tar fram resultat- och balansrapporter är det främsta syftet att göra det lättare för kunden att fatta bra affärsbeslut för framtiden, säger Anders Sköldberg.

Sommaren 2015 lanserades den webbaserade plattformen BDO-kontoret. I år kom nästa steg i utvecklingen i form av ett nytt analys- och presentationsverktyg som fått namnet BDO-analys.

– Med det här verktyget kan vi visa den finansiella informationen grafiskt, vilket blir mer överskådligt och tilltalande. Det blir också otroligt mycket lättare för kunden att hänga med och förstå samband när vi kan visa på trender i form av pajer, grafer och staplar än om vi bara pratar siffror. Dessutom kan vi enkelt ta fram nya rapporter i sittande möte eftersom det går att styra på en mängd olika nyckeltal.

 

Nya trender inom löneområdet

Även inom löneområdet går trenden mot en ökad digitalisering. Tid-, reseräknings- och utläggsrapportering sker allt oftare digitalt och lönespecifikationer distribueras via e-mail alternativt läggs ut för nedladdning i en portal. Under 2016 lanserar BDO även en tjänst för digital kvittohantering.

– Det är väldigt enkelt. Den anställde fotar bara kvittot med sin smartphone och skickar bilden till oss för vidare elektronisk hantering in i bokföringssystemet, säger Anders.

Om BDO:s redovisningskonsulter får en mer rådgivande roll så pekar trenden åt samma håll för byråns lönespecialister. Löneområdet blir allt komplexare, vilket är en av anledningarna till att branschförbunden härom året gjorde det möjligt för lönekonsulter att auktorisera sig.

– När du lägger samman löneadministration med arbetsrätt och HR-frågor kan lönebiten bli väldigt komplicerad, särskilt i företag som har kollektivavtal, säger Anders.

Traditionellt har lönetjänster ingått som en del i ett redovisningsuppdrag för ett mindre bolag. Som en effekt av att löneområdet kräver allt större resurser har nu även de lite större företagen, med mellan 50-500 anställda, börjat outsourca de här funktionerna.

– Det har varit en tydlig trend de senaste åren att fler större bolag väljer att lägga ut lönerna separat. Det här är en relativt ny typ av uppdrag för oss, som passar väldigt bra in i den utveckling vi gör. Vi ser fram emot att hjälpa fler kunder av den typen framöver, fortsätter Anders.

 

En kultur som föder engagemang

Med drygt 30 år i branschen har Anders Sköldberg länge känt till BDO utifrån ett konkurrentperspektiv. När han klev på sitt nuvarande jobb var det dock första gången han fick uppleva BDO från insidan. Han vittnar om en platt organisation med engagerade och sociala medarbetare som jobbar nära sina kunder.

– Det intryck jag har fått av BDO så här långt är att det är en väldigt trevlig och betydligt mindre toppstyrd organisation, vilket känns helrätt när man som vi jobbar med många små och medelstora bolag. Dessutom finns det mycket duktigt folk här som verkligen engagerar sig i kunderna fullt ut.

Anders tror också att det är just stämningen och kulturen på byrån som möjliggör ett starkt kundfokus och samtidigt är nyckeln till att BDO år efter år ligger i topp när det gäller kundnöjdhet bland landets redovisnings- och revisionsbyråer.

– Våra kunder märker att vi verkligen bryr oss och gillar det vi gör, jag tror inte att det är svårare än så. För egen del känns det väldigt positivt att kunna ta avstamp i ett genuint engagemang och intresse för kunderna när vi ska fortsätta att utveckla vårt erbjudande med starkt fokus på proaktivitet och framåtriktad rådgivning, avslutar han.

 

Företagsservice

Företagsservice hjälper dig med det löpande arbete som ditt företag behöver hantera. Allt från bokföring och lönehantering till ekonomistyrning, delårsbokslut och årsredovisning. Vi skapar en plattform av de tjänster du behöver, så att du får de förutsättningar som krävs för att bygga ett framgångsrikt företag.

Våra tjänster inom företagsservice

  • Redovisning
  • Ekonomistyrning
  • Årsavslut
  • Lönetjänster