BDO växer i Malmö

20 december 2016

BDO utökar sin verksamhet i Malmö och flyttar snart in i nya lokaler på Skeppsbron. Under hösten har man rekryterat flera nya seniora medarbetare och ambitionen är att fortsätta växa under 2017.

BDO är på frammarsch över hela landet. Det senaste året har byrån både öppnat kontor på nya orter och fortsatt utveckla sin verksamhet i redan befintliga regioner. I december i år anslöt sig de båda auktoriserade revisorerna Christofer Hultén och Olof Andersson till Malmökontoret. Inom kort räknar man med att anställa åtminstone ytterligare sex personer.

– Det känns jätteroligt att vara av del av BDO och att få vara med om att bygga upp en starkare lokal aktör här i Malmö, säger Christofer Hultén, som är uppvuxen i staden och känner den lokala marknaden väl.

Även Maria Frostberger som är skattejurist på BDO i Malmö och Helsingborg är nöjd över rekryteringarna.

– Det är två mycket kompetenta medarbetare med goda kundrelationer, vilket vi värdesätter på BDO, säger Maria Frostberger, som i och med expansionsplanerna för Malmö kommer att öka sin närvaro här.

Både Christofer Hultén och Olof Andersson kommer närmast från Grant Thornton. Att de har valt att gå vidare och satsa på BDO beror främst på BDO:s kundnöjdhetsresultat. Då Svenskt Kvalitetsindex (SKI) har rankat Sveriges revisionsbyråer har BDO hamnat högst upp på pallen – fyra år i rad.

– BDO:s kundfokus ligger helt i linje med hur vi vill arbeta. Vår filosofi bygger på att framgång skapas av goda relationer och därför strävar vi hela tiden efter att ge lite bättre service, säger Christofer Hultén.

Ambitionen är att BDO ska vara det naturliga valet för företag som söker en samarbetspartner i hela den södra regionen. BDO:s huvudsakliga kundfokus är ägarledda företag på tillväxtresa. Vi kommer naturligtvis att fortsätta vårt fokus på revision och företagsservice men även att utveckla BDO:s expertområden med bland annat omstruktureringar, förändringar i ägande samt skattemässiga lösningar i samband med försäljningar.