• Skattenyheter – Utredning om skatteplanering med fastigheter

Skattenyheter – Utredning om skatteplanering med fastigheter

12 juni 2015

Regeringen beslutade idag om att tillsätta en särskild utredning som ska se över reglerna för fastighetsbranschen.

Efter att ha utrett olika samhällsekonomiska effekter av fastighetspaketeringar, förvärv genom missbruk av fastighetsbildningsåtgärder med mera ska utredaren lämna förslag på lämpliga åtgärder. Det kan innebära slutet för paketeringar som ”kattrumpor” och så vidare. Utredningen ska vara klar senast den 31 mars 2017.

Ovanstående fakta ges i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Informationen kan inte åberopas för att täcka specifika situationer och BDO ansvarar inte för de åtgärder som vidtas eller inte vidtas baserad endast på informationen lämnad ovan. För att få professionell rådgivning avseende särskilda omständigheter och specifika situationer, vänligen kontakta någon av BDO:s skatterådgivare.