• Skattenyheter – Sverige har felaktigt tagit ut moms på porto

Skattenyheter – Sverige har felaktigt tagit ut moms på porto

28 april 2015

EU-domstolen konstaterar genom dom 21 april 2014 (C-114/14) att Sverige har gjort sig skyldig till fördragsbrott genom att Posten har redovisat utgående moms vid försäljning av samhällsomfattande posttjänster och frimärken.

Bakgrunden till EU-domstolens avgörande är att Sverige inte har anpassat den svenska Mervärdesskattelagen efter EU:s momsdirektiv. Det anges i momsdirektivet att moms inte ska tas ut på posttjänster som tillhandahålls av det offentliga postväsendet. Detta gäller enbart posttjänster som inte har förhandlats individuellt.

Bolag och föreningar med begränsad avdragsrätt för ingående moms har mot bakgrund av EU-domstolens dom betalat moms som de egentligen inte skulle ha behövt att betala. Vi ser därför en möjlighet för t.ex. bolag inom finansiella-, vård-, och försäkringssektorn samt föreningar att kunna återkräva felaktigt redovisad utgående moms.

 

Ovanstående fakta ges i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Informationen kan inte åberopas för att täcka specifika situationer och BDO ansvarar inte för de åtgärder som vidtas eller inte vidtas baserad endast på informationen lämnad ovan. För att få professionell rådgivning avseende särskilda omständigheter och specifika situationer, vänligen kontakta någon av BDO:s skatterådgivare.