• Skattenyhet – Ytterligare utredning av 3:12-reglerna

Skattenyhet – Ytterligare utredning av 3:12-reglerna

19 januari 2015

Finansdepartementet lämnade i fredags ett tilläggsdirektiv där uppdraget i den pågående utredningen om 3:12-reglernas utformning ändrades.

Efter 3:12-reglerna infördes har de ändrats i flera avseenden vilket i vissa fall ökat möjligheterna för inkomstomvandling. Då detta inte är önskvärt väljer nu finansdepartementet att ytterligare se över reglerna med syftet att begränsa möjligheterna till inkomstomvandling.

 

Utredningen ska därför bland annat;

  • analysera om förenklingsregeln, reglerna om lönebaserat utrymme och sparat utdelningsutrymme samt takreglerna för beskattning av utdelning respektive kapitalvinst i inkomstslaget tjänst bör förändras,
  • analysera om skattesatsen på utdelning och kapitalvinst inom gränsbeloppet samt över takbeloppen bör förändras, och
  • lämna förslag till de förändringar av 3:12-reglerna som utredningen finner lämpliga.

Utredningstiden förlängs även från tidigare den 2 mars 2015 till att redovisas senast den 1 september 2016.

 

Om ni har några frågor, tveka inte att kontakta oss på BDO:s skatteavdelning. Sök efter Din närmsta skattekonsult.

 

Ovanstående fakta ges i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Informationen kan inte åberopas för att täcka specifika situationer och BDO ansvarar inte för de åtgärder som vidtas eller inte vidtas baserad endast på informationen lämnad ovan. För att få professionell rådgivning avseende särskilda omständigheter och specifika situationer, vänligen kontakta någon av BDO:s skatterådgivare.