• Skattenyhet – Detta granskar skatteverket i årets kontroller

Skattenyhet – Detta granskar skatteverket i årets kontroller

18 februari 2015

Vid ett pressmöte igår den 17 februari meddelade Skatteverket att de särskilda granskningsområdena för i år är tjänster med kontanthandel, vårdföretag, gränsöverskridande handel samt rot- och rutarbete i vissa branscher.

Inkom kontanthandel ligger ett brett fokus på branscher med krav på att använda kassaregister, samt på tjänster där kontant betalning är vanligt.

Skatteverket granskar särskilt i år små och stora företag som arbetar med bemanning i vårdsektorn, exempelvis hur man deklarerat inkomster och förmåner.

Momsbedrägeri vid gränsöverskridande andel är ett problem som växt de senaste åren, därför kommer Skatteverket även att särskilt granska bland annat handel med elektronikvaror.

För rot- och rutavdrag ska fler uppgifter lämnas in av utförare från och med 1 april. Skatteverket informerar om detta och kommer även kontrollera hur företagen genomför förändringen.

 

Länk till Skatteverkets pressmeddelande: http://www.skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/riks/2015/2015/dettagranskarskatteverketiaretskontroller.5.d5e04db14b6fef2c864cd7.html

 

Om ni har några frågor, tveka inte att kontakta oss på BDOs skatteavdelning. Sök efter Din närmsta skattekonsult här: http://bdo.se/kontakt/

Ovanstående fakta ges i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Informationen kan inte åberopas för att täcka specifika situationer och BDO ansvarar inte för de åtgärder som vidtas eller inte vidtas baserad endast på informationen lämnad ovan. För att få professionell rådgivning avseende särskilda omständigheter och specifika situationer, vänligen kontakta någon av BDO:s skatterådgivare.