• Hand in Hand

    Ett partnerskap som gör skillnad

Entreprenörsdrömmar mot alla odds

Sedan 2016 då vi inledde ett samarbete med Hand in Hand har vi bidragit till att över 300 småskaliga entreprenörer sett dagens ljus. Vi är stolta över att vara en del av det arbetet då företagande och entreprenörskap är något vi jobbar med dagligen.

Genom vårt partnerskap med Hand in Hand kan vi göra verklig skillnad. Skapa framtidshopp för människor som lever i utsatthet. Hand in Hands arbete bidrar till en hållbar ekonomisk och social förändring hos människor som lever i fattigdom. Organisationens beprövade metod med regelbunden rapportering och tydliga resultat försäkrar oss om att vår investering gör skillnad för individer, deras familjer och samhället runt omkring.

 

Vi investerar i Hand in Hands byprojekt

En av fattigdomens huvudorsaker är bristen på jobb och försörjning – och det är främst här Hand in Hands insatser gör skillnad. Hand in Hand byprojekt förbättrar levnadsvillkoren för särskilt utsatta människor, hjälper sina medlemmar att utveckla företag och skapa jobb inom områden som jordbruk och djurhållning. Inget projekt är det andra likt då utgångspunkten är byn och invånarnas behov.

Hand in Hands metod hjälp till självhjälp inriktar sig mot kvinnor där fokus ligger på utbildning och entreprenörsträning i syfte att starta företag och skapa jobb. Erfarenheten visar att de små företagen, drivna av kvinnor, är de som mest förändrar tillvaron för familjen. Även med små inkomster ökar chansen att barnen får bättre mat och får gå i skolan. Det ger bättre hälsa och minskad sårbarhet.

Genom att ge människor möjlighet att hjälpa sig själva kan detta program också ta itu med andra samhällsfrågor som barnarbete, brist på hälsovård, miljöhänsyn, diskriminering och politisk rättvisa.

Vi har finansierat två byprojekt i Indien och vårt pågående engagemang är i byn Ronge i Kenya.

 

Byprojektet i Ronge

För sex månader sedan startade vi upp vårt nuvarande byprojekt tillsammans med Hand in Hand i Ronge. Målet är att skapa 228 nya jobb under 30 månader. Vägen dit kommer att fyllas med utbildning, yrkesträning, nätverksbyggande och möjlighet till finansiellt stöd.

LÄS MER HÄR

Kort om Hand in Hand

  • Sedan starten i början på 90-talet har Hand in Hand bidragit till att skapa över tre miljoner företag och fem miljoner jobb.
  • Hand in Hand är ansluten till Svensk insamlingskontroll, som regelbundet granskar verksamheten och kontrollerar att pengarna används på rätt sätt.

 

Percy Barnevik om Hand in Hand

Se företagsledaren Percy Barnevik berätta om
sitt engagemang i Hand in Hand

Till filmen

Vår vd om samarbetet

Vår vd Malin Nilsson berättar om varför
samarbetet är viktigt för BDO

Till artikeln

Hur allt började

Läs vårt pressmeddelande i samband med
att vi inledde samarbetet

Till pressmeddelandet

Byprojektet i Poraiyur

2019-2022

TILL PROJEKTET

Byprojektet i Annamputhur

2017-2019

TILL PROJEKTET

Andra CSR projekt


BDO har följt matchracinglaget WINGS under många år, delar deras hjärtefrågor – hållbarhet och jämställdhet – och är stolt sponsor till deras idrottssatsning.

WINGS

Om vårt hållbarhetsarbete


BDO:s hållbarhetsstrategi bygger på ett antal affärskritiska hållbarhetsfrågor som vi knutit an till vår vision.

VÅR HÅLLBARHETSSTRATEGI