• Hand in Hand

    För hållbart företagande i Indien

För hållbart företagande i Indien

Som partnerföretag till Hand in Hand driver vi ett långsiktigt samarbete med organisationen. Hand in Hand bekämpar fattigdom genom hållbart entreprenörskap. Vi är stolta över att vara en del av det arbetet då företagande och entreprenörskap är något vi jobbar med dagligen.

Som partnerföretag till Hand in Hand finansierar vi ett av deras byprogram i Indien och kan därmed förbättra livsvillkoren för en hel by. Vi är inne i vårt andra byprojekt tillsammans. Modellen bygger på hjälp till självhjälp där fokus ligger på utbildning och entreprenörsträning i syfte att starta företag och skapa jobb. Varje jobb som skapas kommer normalt fem personer till del och barnen i familjerna får möjlighet att gå i skola.

 

Foton: Hand in Hand/Magnus Wennman/Richard Lewisohn

Kort om Hand in Hand

  • Sedan starten i början på 90-talet har Hand in Hand bidragit till att skapa två miljoner företag och tre miljoner jobb.
  • 10 miljoner människor har fått förbättrade livsvillkor om vi räknar att för varje tränad entreprenör som får igång en affärsverksamhet och ökar sin inkomst, innebär det oftast att hela kvinnans familj får bättre levnadsvillkor. Därmed lyfter deras insatser oftast hela familjer ur fattigdom med bättre framtidsutsikter för barnen.
  • Hand in Hand är ansluten till Svensk insamlingskontroll, som regelbundet granskar verksamheten och kontrollerar att pengarna används på rätt sätt.

Percy Barnevik om Hand in Hand

Se företagsledaren Percy Barnevik berätta om
sitt engagemang i Hand in Hand

Till filmen

Vår vd om samarbetet

Vår vd Malin Nilsson berättar om varför
samarbetet är viktigt för BDO

Till artikeln

Hur allt började

Läs vårt pressmeddelande i samband med
att vi inledde samarbetet

Till pressmeddelandet

Följ vårt arbete

Ni kommer att kunna följa utvecklingen här på webben. Att välja ut en lämplig by för den här satsningen är ett stort arbete. Dels har Hand in Hand vissa kriterier för att identifiera en by som kan ingå i projektet, och dels ska byledningen acceptera de förändringar som projektet kommer att innebära.

Det pågående projektet sträcker sig över två och ett halvt år. Den by som vi stödjer heter Poraiyur och ligger i staten Tamil Nadu i sydöstra Indien nära den Bengaliska viken. Tamil är det officiella språket där. Vi ser fram emot att arbeta vidare med detta projekt och följa utvecklingen för befolkningen.

Effekten av Hand in Hands arbete blir många positiva förändringar såsom att fler barn kan gå i skolan, bättre hälsa, ökad jämställdhet, bättre miljö och ett ökat engagemang för demokratiska rättigheter.

Hälsa, sanitet och ökad inkomst
– samarbetet med Hand in Hand forsätter

November 2021

Läs mer

Fokus på att starta
nya verksamheter

Maj 2021

Läs mer

En julklapp som skapar
jobb och bättre hälsa

December 2020

Läs mer

BDO förlänger samarbete med
Hand in Hand

Juni 2020

Läs mer

Byprojektet i Annamputhur

2017-2019

TILL PROJEKTET

Andra CSR projekt


BDO har följt matchracinglaget WINGS under många år, delar deras hjärtefrågor – hållbarhet och jämställdhet – och är stolt sponsor till deras idrottssatsning.

WINGS

Om vårt hållbarhetsarbete


BDO:s hållbarhetsstrategi bygger på ett antal affärskritiska hållbarhetsfrågor som vi knutit an till vår vision – att leverera enastående service.

VÅR HÅLLBARHETSSTRATEGI