• Affärsetik – en artikelserie i 3 delar

    I en serie artiklar berör vi ett antal områden på temat affärsetik,
    framför allt med fokus på anti-korruption.

    Se filmen om serien

Affärsetik – näringslivets etiska och moraliska kompass


Som medarbetare, chef, företagsledare, styrelsemedlem eller ägare ställs du inför situationer där det är viktigt att du har en etisk och moralisk kompass att luta dig tillbaka på. Det kan till exempel handla om att bedöma om den gåva som du är på väg att ta emot eller ge bort kan uppfattas som en muta. Det kan även handla om att behandla dina medarbetare eller kollegor rättvist, att stå fast vid dina kundlöften och att bedriva en verksamhet som inte skadar miljön.

Läs del 1

Anti-korruption – den viktigaste hållbarhetsfrågan?


Arbetet för att motverka korruption ses i många sammanhang som en av de viktigaste hållbarhetsfrågorna – kanske till och med den allra viktigaste. Den inverkan som korruptionen har på de samhällen där den är utbredd får effekter även på klimat- och miljöfrågor och mänskliga rättigheter. Den får även effekter för näringslivet och möjligheten att driva och utveckla lönsamma företag.

Läs del 2

Gåvor och förmåner – hur ska man tänka?


Tydliga regler för hur gåvor och förmåner får användas är en viktig del i arbetet för att motverka korruption och skapa ett hållbart näringsliv. En gåva som har ett högt värde, eller en gåva som ges ofta, riskerar att påverka vår förmåga att fatta välgrundade, objektiva beslut. Det ökar i sin tur risken för att den enskilde individen sätter det egna intresset före företagets eller samhällets intresse.

Läs del 3

Vill du komma i kontakt med oss?

Hör av dig till någon av våra experter om du vill veta mer, eller om du vill ha råd och stöd i frågor som rör affärsetik.

Kontakta oss