Värdeöverföringar - fällor och möjligheter - Stockholm

Datum: 09 april 2019
Tid: 15:30 - 17:00
BDO Stockholm
Sveavägen 53
Stockholm  
Karta

Kontakta vår Marknadsavdelning vid eventuella frågor.
Email
  • Om seminariet

Välkommen till vårt seminarium med fokus på reglering av värdeöverföringar i Aktiebolagslagen (ABL). Vi går igenom strukturen och belyser styrelsens skyldigheter samt revisorns ansvar och rapportering. Vi kommenterar även risker kring skadeståndsskyldighet och bristtäckningsansvar och diskuterar frågeställningar kring till exempel koncernbidrag, förtäckta värdeöverföringar och tolkning av försiktighetsregeln. 
 
På seminariet belyser vi även skattemässiga aspekter kring värdeöverföringar, främst med sikte på fåmansaktiebolagsreglerna. Vi lyfter bland annat frågor om de skattemässiga konsekvenserna vid försäljning av egendom till företaget till överpris, köp av egendom från företaget till underpris och lån till företaget till en ränta som inte är marknadsmässig.

Agenda
15.00-15.30 Registrering, vi bjuder på fika
15.30-17.00 Seminarium

Välkommen till ett fullspäckat program där vi hjälper er att navigera rätt!

OSA: senast 2 april.