När företaget går vidare i familjen: Att möta och hantera generationsskiftets känslomässiga utmaningar - Stockholm

Datum: 23 april 2019
Tid: 15:00 - 17:00
BDO Stockholm
Sveavägen 53
Stockholm  
Karta

För eventuella frågor kontakta vår marknadsavdelning
Email
  • Om seminariet

Familjer som äger företag ställs förr eller senare inför frågan om generationsskifte. Vilka av barnen ska bli delägare? Ska någon ur familjen ta över som vd, eller är det lämpligare att rekrytera externt?

Det finns mycket att vinna på att börja med dessa diskussioner i god tid, men trots fördelarna är det vanligt förekommande att dessa frågor skjuts på framtiden. Anledningen är ofta en osäkerhet inför generationsskiftets många känslomässiga utmaningar: Hur kommer det kännas att lämna över företaget till nästa generation? Vad ska jag göra om jag lämnar vd-rollen? Hur pratar vi om vad som händer den dag föräldrarna inte längre finns? Kommer föräldrarna blir besvikna om jag inte tar över företaget? Jag är inte säker på att vi syskon kan samarbeta? Som familj är man extra mån om att ta upp dessa frågor utan att såra och säkerställa att generationsskiftet blir rättvist.
 
Seminariet tar avstamp i samspelet mellan familj och företag. Vi fördjupar oss i frågor kring ägar- och vd-skifte, ägarsamspel och -styrning, rättvisa samt konflikt och kommunikation. Som deltagare får du konkreta tips och råd kring hur de känslomässiga frågorna kan lyftas och hanteras på ett konstruktivt sätt inom familjen. Även de skattemässiga konsekvenserna av generationsskiftet kommer att belysas under seminariet.

Föredragshållare på seminariet är våra experter Stefan Bengtsson och Annika Hall.

Agenda
14:30-15:00 Registrering, vi bjuder på fika
15:00-17:00 Seminarium

OSA: Senast 16 april

Varmt välkommen!