• Möten som fungerar: Effektiv kommunikation i styrelserummet TILL ANMÄLAN

Möten som fungerar: Effektiv kommunikation i styrelserummet

Datum: 27 november 2019
Tid: 14:30 - 16:30
BDO Eskilstuna
Rademachergatan 17
63220  Eskilstuna
Karta

Kontakta gärna Åsa Zetterström vid frågor.
Email
  • Sammanfattning

Hur ofta sitter du i möten som du upplever inte fungerar särskilt bra? Gissningsvis ganska ofta. Ineffektiva möten, som stjäl tid utan att skapa resultat, är tyvärr ganska vanliga.

Vad skiljer då möten som fungerar väl från dem som inte gör det? Vad krävs för att skapa effektiva möten, som är produktiva och skapar resultat? Och vad kan man som ledare eller deltagare själv göra för att bidra till ett positivt mötesklimat? Dessa frågor är viktiga i alla mötessammanhang, inte minst i styrelserummet där strategiskt viktiga, och därför väl genomtänkta, beslut förväntas fattas. 

Under denna workshop, som har både teoretiska och praktiska inslag, lägger vi därför fokus på effektiv kommunikation i styrelserummet. Som deltagare ökar du din förståelse för skillnaden mellan olika typer av kommunikationsmönster och varför vissa sätt att kommunicera gynnar effektiviteten i beslutsfattandet. Du får också insikt i hur du själv kan påverka kommunikationen och därmed klimatet i de möten där du deltar som ordförande eller medlem. ´

Workshopen är relevant för alla typer av mötessammanhang. Styrelsemötet är utgångspunkt, men du har lika stor behållning av workshopen om du är medlem i en ledningsgrupp, projektgrupp eller annan typ av arbetsgrupp. 

Seminariet leds av Annika Hall, senior affärsrådgivare med lång erfarenhet av strategiska ägarfrågor i ägarledda företag. Hon utbildar sig kontinuerligt i SAVI©, (System for Analyzing Verbal Interactions), som workshopen grundar sig på.

Agenda
14:30 - 16:30: Workshop, inklusive afternoon tea.

Vi ser fram emot en trevlig workshop tillsammans! 


VAD: Workshop 
VAR: BDO Eskilstuna, Rademachergatan 17
TID: 14:30 -16:30 
OSA: Senast 20 november 
Workshopen är kostnadsfri

TILL ANMÄLAN