Incitamentsprogram – hur man kan attrahera och behålla nyckelpersoner - Göteborg

Datum: 27 mars 2019
Tid: 08:00 - 09:30
BDO Göteborg
Lilla Badhusgatan 2
Göteborg  
Karta

Kontakta gärna vår marknadsavdelning vid frågor.
Email
  • Om seminariet

I kampen om de bästa medarbetarna gäller det att sticka ut! Vi går igenom hur du kan jobba med incitamentsprogram, vilka regler som gäller och vad de skattemässiga konsekvenserna blir av de olika alternativen.

Lön, bonus och andra förmåner är lockande. Men för att kunna rekrytera och behålla nyckelmedarbetare har allt fler företag börjat locka med andra former av incitament som aktier, tecknings- och personaloptioner. Vi går igenom hur du kan jobba med incitamentsprogram, vilka regler som gäller och vad de skattemässiga konsekvenserna blir av de olika alternativen. Lön, bonus och andra förmåner är lockande. Men för att kunna rekrytera och behålla nyckelmedarbetare har allt fler företag börjat locka med andra former av incitament som aktier, tecknings- och personaloptioner. Vi går igenom för- respektive nackdelar med de olika alternativen och tittar på de skattemässiga konsekvenserna för såväl dig som företagare som för den anställde.  

Vi kommer också att gå igenom de viktigaste delarna i regelverket rörande kvalificerade personaloptioner. Syftet med förslaget, som trädde i kraft den första januari 2018, var att gynna nystartade innovativa företag genom att de ska kunna erbjuda nyckelpersoner optioner med gynnsam beskattning. Vi går även igenom vilka slutsatser man kan dra nu när regelverket varit i kraft under ett helt år och hur man kan undvika vissa problem som finns i samband med denna typ av incitamentsprogram.

Föredragshållare är Andreas Blomstrand, skattejurist BDO Göteborg.

Agenda
07:30-08:00 Registrering, vi bjuder på frukost
08:00-09:30 Seminarium
09:30-10:00 Frågestund för de som önskar

OSA senast den 21 mars

Välkommen att anmäla dig, först till kvarn gäller!