• Offentligt finansierad verksamhet

Offentligt finansierad verksamhet

BDO är platsen där handel, politik och samhälle möter offentlig förvaltning och tjänsteleverans. Våra kunder består utöver staten, av kommuner, landsting, regioner och deras respektive ägda företag, samt privata och icke vinstdrivande organisationer som tillhandahåller tjänster på uppdrag av den offentliga sektorn.

Hälsa och sjukvård står inför stora utmaningar och andra politiska beslut vilket gör denna bransch dynamisk men också komplex. Vi är väl insatta i branschens utmaningar och vilka krav som ställs på en aktör. Vi arbetar nära våra kunder med såväl små som stora frågor.

Genom vårt omfattande engagemang förenar vi organisationens expertis med BDO:s specialistkunskap inom olika sektorer för att uppnå både bättre administration och kontroll samt organisatorisk och tjänsterelaterad utveckling. I kärnan av våra tjänster vill du alltid hitta en analytisk noggrannhet. På så sätt bidrar vi till trygga val i förändringsprocesser.

Vi levererar tjänster som hjälper offentligt finansierade verksamheter att bli en attraktiv arbetsgivare, mer effektiv, rättssäker och transparant. BDO utmanar etablerade sanningar och bidrar till innovativa lösningar.

Vi hjälper bland annat till med:

  • Strategisk rådgivning och organisatorisk utveckling
  • Kompetensutveckling – exempelvis i form av kurser och utbildning
  • Olika former för oberoende tillsyn
  • Ekonomistyrning och effektivisering
  • Expertutredningar
  • IT-revision och digitala utmaningar
  • Riskhantering och internkontroll