Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen för dig som användare.
 • Offentlig sektor

Offentlig sektor

Offentlig sektor

Offentlig sektor är dynamisk men också komplex. En välfungerande offentlig sektor är väsentligt för vår välfärd. Vår ambition är att bidra till utveckling och effektivisering av den offentliga sektorn. Våra kunder består av kommuner, landsting, regioner och deras respektive ägda bolag samt privata och icke kommersiella organisationer som tillhandahåller tjänster på uppdrag av den offentliga sektorn. Vi har en gedigen erfarenhet av offentlig sektor och de utmaningar som finns här, men självklart är varje verksamhet unik.

Via ett tätt samarbete med kunden förenar vi organisationers expertis med BDO:s specialistkunskap. Vi utmanar etablerade synsätt och bidrar till innovativa lösningar. I kärnan av våra tjänster finns alltid en analytisk noggrannhet, genom vilken vi bidrar till trygga val inom förändringsprocesser.

Skräddarsytt stöd och hjälp vid genomförande

I ett nära samarbete med våra kunder bistår vi med analyser, design av realiserbara lösningar samt implementering av dessa. Våra analyser ger kunden ett användbart beslutsunderlag. Tillsammans med kunden utvecklar vi innovativa och effektiva lösningar som fungerar i praktiken. Det är genom att göra det här tillsammans som vi når bästa resultat. Vi överför kompetens till kunden, stöttar i genomförande och följer upp och ser till att ni når målen. Hör av er till oss så diskuterar vi hur era behov ser ut och vad vi kan göra för er.

För våra kunder inom offentlig sektor hjälper vi bland annat till med:

 • Strategi, styrning och verksamhetsrådgivning
 • Effektivisering kombinerat med chefscoaching
 • Organisationsutveckling inom administration
 • Kvalitets- och systemledning
 • Utredning och analys vid ändring och utvecklingsprocesser
 • IT-rådgivning
 • Digitalisering och robotisering
 • Revision, förvaltningsrevision och intern revision
 • Momsfrågor för kommuner och kommunala bolag
 • Compliancegranskning
 • Oegentlighetsutredningar

För skatte- och momsfrågor är du välkommen att kontakta Johnny Lundberg.