Horizons:

BDO Horizons 2017 #3

18 oktober 2017

Original content provided by BDO

Här är årets tredje utgåva av BDO Horizons, där våra M&A-experter ger en bild av hur den globala affärsverksamheten utvecklas och är på väg. 

När man ser tillbaka på det andra kvartalet ser vi igen att den politiska osäkerheten håller tillbaka affärsvolymerna. Men den starka nedgående trenden från det första kvartalet har dämpats och nu finns flera indikationer på att aktiviteten är på väg upp igen.

Vi tittar närmare på hur president Trumps handlingsplan, valet av Frankrikes president Macron och början på den formella Brexit-processen påverkar M&A-aktörerna. Fokus även på Storbritanniens mid-marketsegment där affärspragmatism trumfar den politiska osäkerheten. I Norden ligger vi alltjämt på en låg nivå. Marknaden för teknologi och media går bäst följt av kemi- och industrisektorn.

Läs årets tredje nummer av Horizons.