• Starka band ska ge nöjdast kunder över hela världen
Artiklar:

Starka band ska ge nöjdast kunder över hela världen

01 september 2016

Trots att BDO Sverige storleksmässigt tillhör mellanskiktet inom BDO globalt, är man topp 15 när det kommer till internationell omsättning och verksamhet. Johan Pharmanson, International Liaison Partner och Emilie Sleth, revisor med fokus på internationella kunder, ger en bild av ett väl sammansvetsat nätverk där den personliga kontakten mellan kollegor runt om i världen utgör grunden för en service i absolut toppklass.

Ett mer personligt nätverk

För ett bolag med internationell verksamhet är det både en trygghet och en kvalitetsgaranti att anlita en revisionsbyrå med ett starkt globalt nätverk. Som femte största revisionsnätverk i världen, med över 64 000 medarbetare i fler än 150 länder, har BDO vad som krävs för att ta sig an några av världens största företag. Samtidigt är det framförallt de mjuka värdena som gör BDO till en verkligt attraktiv global partner och särskiljer byrån från de fyra större konkurrenterna i branschen.

– Det är lätt att prata om nätverk hit och tiotusentals medarbetare dit, men faktum är att de allra flesta av de kollegor vi har kontakt med i andra länder är människor vi har träffat, umgåtts med och känner personligen. I vart fall alltid någon i varje team. Det är en väldig skillnad på att referera ett uppdrag till någon man känner mot att slå upp ett namn i en katalog. Där har du en del av förklaringen till den höga kvaliteten vi levererar, säger Johan Pharmanson, International Liaison Partner (ILP) på BDO Sverige.

Tryggt, smidigt och kostnadseffektivt

BDO Sverige hjälper internationella kunder med tjänster inom alla fyra affärsområden. Gäller det skatt eller rådgivning blir det oftast i form av punktinsatser, medan redovisnings- och revisionsuppdrag är av mer löpande karaktär.
 Emilie Sleth, auktoriserad revisor, berättar hur det normalt sett fungerar när hon kommer i kontakt med ett nytt internationellt revisionsuppdrag.

– Ett typiskt uppdrag kommer in till oss på BDO Sverige från någon BDO-kollega ute i världen som vill ha hjälp med att revidera ett svensk dotterbolag, det vi kallar inrefererade uppdrag. Men vi arbetar också med många utländska kunder som inte har BDO som revisor i moderbolaget, vilket visar att vi har ett starkt erbjudande, säger Emilie och fortsätter:

– Ibland handlar det om lagstadgade revisioner, ibland revision som rapport till moderbolaget, ibland både och. Givetvis går det även åt andra hållet, att vi reviderar det svenska moderbolaget och refererar ut uppdrag till BDO i ett annat land. Då är det en styrka att vi har så bra kontakt med våra internationella kollegor.

Förutom att det är en trygghet för kunderna att kunna använda en och samma revisionspartner på alla marknader är det smidigt och kostnadseffektivt.

– Sedan 2010 jobbar alla inom BDO i ett gemensamt revisionsprogram som är framtaget specifikt för oss. Där har vi alla dokument elektroniskt och kan enkelt bjuda in kollegor i andra delar av världen att ta del av informationen, fortsätter Emilie.

Flitigt utbyte med USA

Det senaste året har BDO Sverige vunnit ovanligt många uppdrag med amerikanska moderbolag, något som gläder Johan Pharmanson, som vid sidan av rollen som ILP på BDO i Sverige också är Country Coordinating Partner för USA.

– Europa har visserligen varit extra intressant för amerikanska bolag under en tid. Men det är likafullt ett kvitto på att det nära samarbete vi har haft med BDO USA under många år ger resultat i form av ett ökat förtroende från marknaden, säger Johan.

USA är också ett populärt land för de BDO-medarbetare från Sverige som tar chansen att åka på ”secondment”, ett utbytesprogram inom BDO som syftar till att stärka de internationella relationerna och sprida kunskap i nätverket.

– Det är oerhört värdefullt att få möjlighet att jobba utomlands något år i början av karriären. Själv var jag i Chicago 2011 när jag hade arbetat i fyra år. Det var otroligt lärorikt och kul, säger Emilie Sleth.

Johan Pharmanson berättar mer:

– Att man som svensk har internationell erfarenhet och exempelvis har jobbat med bolag noterade på Nasdaq ger ökad trovärdighet. Dessutom har de som åker på secondment en viktig uppgift i form av att ta med sig nya kunskaper hem och lära ut dem på BDO i Sverige.

Täta kontakter stärker nätverket

Refererade uppdrag och medarbetare på secondment är långt ifrån de enda utbyten som håller samman BDO International. Utöver sådant som internationella utbildningar och branschspecifika samarbetsgrupper hålls varje år internationella konferenser för alla affärsområden. Konferenserna fungerar som ett viktigt forum för medarbetare från hela världen och ger tillfälle för kollegor som till vardags bara hörs på telefon eller ser varandra i videosamtal att umgås i verkliga livet.

– Man blir förvånad varje gång över hur lika vi tänker även om vi kommer ifrån olika delar av världen och hur högt i tak det är i organisationen, säger Emilie och får medhåll av Johan som tar det ett steg längre.

– Det är sant, man känner verkligen igen den goda stämningen vilket land man än kommer till. Jag kan inte komma på en enda otrevlig människa jag har träffat under mina år på BDO.

Utvecklar kundupplevelsen

Tillsammans med kollegorna på det internationella planet jobbar Johan Pharmanson med att utveckla riktlinjerna för hela BDO-nätverkets ledstjärna ”Exceptional Client Services”.

– Vi tar vara på erfarenheter från hela världen och etablerar best practices för alla bolag i nätverket. Målsättningen är att vi ska ha de nöjdaste kunderna i alla länder vi är verksamma i, avslutar han.