• Står ditt företag väl rustat att möta risker?

  Få en samlad bild över företagets risker och utmaningar

Riskanalysen som samlar dina viktigaste utmaningar

BDO:s Riskanalys ger dig inte bara en samlad bild av dina viktigaste utmaningar, du får också stöd och ledning av BDO att prioritera bland riskerna. Vi ger dig konkreta förslag på hur du kan utveckla en handlingsplan framåt.

BDO:s nya Riskanalys hjälper dig att förstå och klassificera de olika risker som verksamheten behöver hantera och också att prioritera vad som är allra viktigast.

Vi har utformat en webenkät där ni får göra en självskattning utifrån ett ramverk bestående av 16 olika riskområden. Dessa är de områden som vi utifrån erfarenhet och tidigare arbete identifierat som de mest centrala.

Utifrån en kvalitativ analys av företaget och branschen och en kvantitativ genomgång av alla självskattningssvaren utvecklar vi tillsammans med er en plan för att hantera de största riskerna. Vi stöttar er sedan i genomförandet av planen.

 

 

Omvandla dina risker till möjligheter

Vi har identifierat fyra riskområden som är de mest centrala för företag att ta hänsyn till.

 1. Bransch- och marknadsrelaterade risker
  Externa faktorer, händelser och förändringar på de marknader som företaget verkar på. Faktorer som kan påverka förutsättningarna för er att nå era uppsatta mål. Det är risker som företaget har begränsade möjligheter att påverka, men behöver förhålla sig till. Inte sällan finns det två sidor av varje bransch- och marknadsrelaterad risk; en nedsida, det vill säga en risk eller ett hot, och en uppsida, en möjlighet.
   
 2. Verksamhet
  Interna faktorer och händelser som kan skada företagets operativa verksamhet och varumärke. Ett gott anseende är centralt för att skapa förtroende hos företagets kunder, klienter, beställare och anställda. Negativ publicitet om företaget eller en allvarlig incident kan därför innebära negativa konsekvenser för verksamheten och i slutändan påverka resultat.
   
 3. Efterlevnad, ansvar och hållbarhet
  Företaget måste efterleva de regelverk som gäller på marknader där företaget verkar. De flesta företag är dessutom beroende av att få och behålla tillstånd. Utöver att förhålla sig till lagar och regler behöver företaget också agera på ett socialt ansvarsfullt och hållbart sätt för att stärka och skydda sitt varumärke och attrahera kunder. Alla företagets medarbetare och företrädare bör agera enligt med företagets uppsatta riktlinjer – sk Code of Conduct.
   
 4. Finansiellt
  Företag i allmänhet är genom sin verksamhet exponerad för olika slag av finansiella risker såsom finansieringsrisk, likviditetsrisk, kreditrisk, ränterisk och valutarisk.

 

Reagera snabbare än dina konkurrenter

Sätt upp som mål att bli den bästa spelaren bland de företag du konkurrerar med. BDO:s Riskanalys ger dig en bra coachning framåt. Fyll i formuläret så berättar vi mer.

Enter security code:
 Security code

 

Så här tycker några av våra kunder

Vi har fått förmånen att genomföra ett stort antal riskanalyser inom flertalet branscher. Så här tycker några av dom.

 

 

4 steg till ett välmående företag

Vi har paketerat denna tjänst i fyra steg:

 1. Självskattning - Ni får en webenkät där ni själva skattar era risker utifrån 16 olika riskområden.
 2. Nyckeltal - Ni får en presentation av nyckeltal och tips på hur dessa kan förbättras.
 3. Workshop - Tillsammans gör vi en djupgående analys av de identifierade riskerna. Vi diskuterar hur verksamhetens risker kan hanteras och omvandlas till möjligheter.
 4. Rapport - Ni får en handlingsplan med konkreta åtgärder för förbättringar - med tidplan och metoder.
 

Har du några frågor om BDO:s Riskanalys eller vill ha rådgivning till hur ni bäst kan framtidssäkra ert företag? Ta kontakt med vår analysexpert Jan Von Zweigbergk.

Hur framtidssäkrat är ditt företag?


Den digitala mognaden spelar stor roll för ett företags framtida position på marknaden. Vi har tagit tempen på den digitala mognaden i svenska företag. Här kan du ta del av resultatet!

TILL STUDIEN

Bli rankad 1 i din företagsliga


Sätt upp som mål att bli den bästa spelaren bland de företag du konkurrerar med. BDO:s Hälsokontroll ger dig en bra coachning framåt.

TOPPA FORMEN