• Tull och internationell handel

Tull och internationell handel

För att bli konkurrenskraftig i dagens dynamiska handelsmiljö gäller det att ditt företag optimerar bolagets tullhantering. 

Vår globala ekonomi leder till ökade import- och exportvolymer och därmed fler kontroller av det gränsöverskridande varuflödet. Detta innebär en stor utmaning för företags försörjningskedjor då internationella varutransporter kan bli väldigt kostsamma och regelverket oftast är komplext och i ständig förändring

Optimera tullhanteringen och sänk företagets kostnader

En effektiv tullhantering minskar kapitalbindningen i verksamheten och ökar på så sätt bolagets likviditet. Vi hjälper dig att se över dina tullkostnader och ta fram effektiva tullrutiner för att uppnå kostnadsbesparingar vid tullhanteringen samtidigt som reglerna följs upp korrekt.

Import- och exportregler i andra länder

Genom vårt globala nätverk kan vi erbjuda ditt bolag en service som är heltäckande ur tullhänseende. Vi har ett gott samarbete med våra internationella kollegor som finns i över 150 länder.

Exempel på vad vi kan hjälpa dig med:

  • Genomgång av bolagets gränsöverskridande varuflöden.
  • Granskning om förenklat deklarationsförfarande är tillämpbart.
  • Vägledning vid varuklassificering.
  • Information om olika import- och exportrestriktioner.

Ansökan om:

  • Bindande klassificeringsbesked (BKB)
  • AEO-certifiering (Authorised Economic Operator)
  • Tullkredittillstånd
  • EORI-nummer (Economic Operator Registration and Identification)
  • Tullager
  • Skapa kontakt med tullspecialister inom BDO:s globala nätverk