• Rådgivning offentlig sektor

Rådgivning offentlig sektor

Att organisera, leda och ständigt förbättra en organisations processer och resultat är alltid en utmaning. Men att göra detta förändringsarbete inom offentlig sektor kräver än mer − en djup insyn och förståelse för verksamhetens komplexitet och ramverk.

Våra rådgivare består av medicinsk personal, revisorer och samhällsvetare med stor erfarenhet av verksamhetsstyrning och kundprocesser inom offentlig verksamhet. Vi har dessutom ramavtal med flera myndigheter, kommuner, landsting och regioner. 

Med beprövade metoder och experter ger vi rätt stöd

Vår kunskap och förståelse för den offentliga verksamheten kombinerar vi med beprövade metoder för förändringsarbetet. Vi samarbetar också med flera externa experter med bakgrund från bland annat näringsliv och universitet och högskolor för att kunna ge det rätta stödet i utvecklingen av din verksamhet.

Kontroll över oförutsedda händelser

Ibland inträffar det saker i en verksamhet som kan vara svåra att förutse. Det kan vara alltifrån överträdelser av datasäkerhet och stöld av känslig information till olyckor på byggarbetsplatser.I dagens affärsklimat måste även de mest väl förberedda planer vara tillräckligt flexibla för att kunna möta oväntade utmaningar. För att undvika negativa konsekvenser både för din verksamhets ekonomi och förtroende är det viktigt att kartlägga brister och svagheter i god tid.

Processledning och organisationsutveckling − när kostnaderna skenar iväg

Processorientering är en framgångsfaktor för att organisera, leda och förbättra din organisations processer och resultat. Något som kan vara lättare sagt än gjort.
Vi har gedigen erfarenhet av att arbeta med processorientering i både offentliga organisationer och företag. Under våra tidigare uppdrag har vi stött på de flesta utmaningar som företag och organisationer står inför. I många fall handlar det om att förbättra specifika processer och utveckla verksamheten.

Vi ger dig styrverktygen

Oavsett om du behöver hjälp med att reducera kostnader, få en mer effektiv organisation eller öka konkurrenskraften kan våra rådgivare hjälpa dig. Vi skapar underlag så att du kan organisera din verksamhet på nya sätt och säkerställa att en introduktion av nya system verkligen leder till en förbättring.

Hos oss kan du få hjälp med följande frågor:

  • Analys av verksamhetens förbättringspotential
  • Stöd i utveckling av verksamhetssystem enligt lagar/föreskrifter och ISO-standarder
  • Uppföljning och utvärdering av verksamhetens effektivitet, resursanvändning och måleffektivitet


Beställarrevisioner och medicinska revisioner

Vissa områden kräver mer spjutspetskompetens hos revisorn än andra. Medicinska revisioner är ett exempel där det är extra viktigt med djup insyn i det specifika området. BDO har också särskilda resurser inom exempelvis säkerhet och krisberedskap.

När din verksamhet utsätts för en granskning är det viktigt för oss att använda specialister med lika stor kunskap om området och frågeställningarna som du har. Allt för att du ska känna dig trygg och resultatet ska bli det bästa.

Vi är bland annat specialister på följande områden:

  • Rådgivning för offentlig sektor
  • Risk- och sårbarhetsanalyser
  • Processledning och organisationsutveckling
  • Beställarrevisioner och medicinska revisioner
  • Kontroll över oförutsedda händelser
  • Säkerhet och krisberedskap
  • Kontroll av statliga bidrag