• Affärsutveckling Online

Affärsutveckling Online

Med Affärsutveckling Online vill vi ge dig som driver ett litet eller medelstort bolag samma stöd som stora företag får. Vi ger dig snabbt förslag till åtgärder som effektiviserar processerna, ökar försäljningen, reducerar kostnaderna, ökar medarbetarnas motivation och förbättrar kundservicen.

Vi presenterar förslag till förbättringsåtgärder på alla nivåer i organisationen. För att nå bättre lönsamhet kartlägger vi tillsammans med dig vilka åtgärder som behöver prioriteras. Tack vare vår effektiva och konkreta modell för affärsutveckling har vi en kort startsträcka så att ni snabbt kommer igång med det viktiga förbättringsarbetet. 

Hos oss får du hjälp med följande:

  • Kartläggning av organisationen och dess verksamheter
  • Genomlysning av organisationen på alla nivåer
  • Presentation av analys och resultat
  • Förslag på åtgärder till förbättringar
  • Uppföljning och vägledning av utvalda åtgärder