• Så redovisar du med nya leasingstandarden IFRS 16 - Stockholm ANMÄL DIG HÄR

Så redovisar du med nya leasingstandarden IFRS 16 - Stockholm

Datum: 03 maj 2018
Tid: 15:00 - 17:00
BDO i Stockholm
Garnisonen i Stockholm [lokal:Berzelii Park]
Karlavägen 100
Stockholm  
Karta

Kontakta gärna vår Marknadsavdelning för eventuella frågor
Email
  • Sammanfattning

 

IFRS 16 ersätter nuvarande IAS 17 och kommer att innebära stora förändringar för leasingtagare. Företag som upprättar sin årsredovisning enligt IFRS och företag som i sin rapportering till moderbolaget använder IFRS, ska tillämpa den nya standarden från och med den 1 januari 2019.

Den nuvarande klassificeringen i operationell och finansiell leasing försvinner för leasingtagare och ersätts av en modell där tillgångar och skuld för alla leasingavtal ska redovisas i balansräkningen. IFRS 16 förväntas påverka de finansiella rapporterna för flertalet leasingtagare.
                    
Våra redovisningsspecialister Katarina Lindgren och Karin Siwertz tar dig igenom den nya modellen och jämför den med dagens redovisning. En viktig fråga i samband med övergången till IFRS 16 är vilket system som på bästa sätt kan stödja ditt företag med administration, beräkningar och redovisning av leasingavtal. Vi har därför bjudit in representanter från systemleverantörerna Tiego, Inplenion och Leasify som du får tillfälle att träffa och höra mer om i samband med seminariet.  


14.30-15.00  Registrering, fika och mingel
15.00-17.00 Seminarium

 

Välkommen till vårt seminarium. Först till kvarn gäller!