Incitamentsprogram – hur man kan attrahera och behålla nyckelpersoner - Malmö

Datum: 12 mars 2019
Tid: 08:00 - 09:30
BDO Malmö
Jörgen Kocksgatan 1B
Malmö  
Karta

För eventuella frågor kontakta Maria Wiberg
Email
  • Om seminariet

I kampen om de bästa medarbetarna gäller det att sticka ut! Vi går igenom hur du kan jobba med incitamentsprogram, vilka regler som gäller och vad de skattemässiga konsekvenserna blir av de olika alternativen.

Lön, bonus och andra förmåner är lockande. Men för att kunna rekrytera och behålla nyckelmedarbetare har allt fler företag börjat locka med andra former av incitament som aktier, tecknings- och personaloptioner. Vi går igenom hur du kan jobba med incitamentsprogram, vilka regler som gäller och vad de skattemässiga konsekvenserna blir av de olika alternativen. Lön, bonus och andra förmåner är lockande. Men för att kunna rekrytera och behålla nyckelmedarbetare har allt fler företag börjat locka med andra former av incitament som aktier, tecknings- och personaloptioner. Vi går igenom för- respektive nackdelar med de olika alternativen och tittar på de skattemässiga konsekvenserna för såväl dig som företagare som för den anställde.  

Vi kommer också att gå igenom de viktigaste delarna i regelverket rörande kvalificerade personaloptioner. Syftet med förslaget, som trädde i kraft den första januari 2018, var att gynna nystartade innovativa företag genom att de ska kunna erbjuda nyckelpersoner optioner med gynnsam beskattning. Vi går även igenom vilka slutsatser man kan dra nu när regelverket varit i kraft under ett helt år och hur man kan undvika vissa problem som finns i samband med denna typ av incitamentsprogram.

Föredragshållare på seminariet är Håkan Behmer, skattejurist och Oskar Gustafsson, rådgivare på BDO i Malmö.

Agenda
07:30-08:00 Registrering, vi bjuder på frukost
08:00-09:30 Seminarium
09:30-10:00 Frågestund för de som önskar

OSA senast den 5 mars

Välkommen att anmäla dig, först till kvarn gäller!