Hur berörs ni av förslaget om det nya arbetsgivarbegreppet? Göteborg 24 oktober

Datum: 24 oktober 2018
Tid: 08:30 - 09:30
BDO Göteborg
Lilla Badhusgatan 2
421 11  Göteborg
Karta

Vid eventuella frågor kontakta Anna-Karin Wallentin
Email
  • Sammanfattning

Ett nytt arbetsgivarbegrepp är på väg att införas i Sverige. Syftet är bland annat att konkurrensen mellan svenska arbetstagare och utländsk arbetskraft ska vara jämlik.

Fler personer anställda av utländska företag kommer att bli skattskyldiga i Sverige och fler utländska företag som betalar ut lön för arbete i Sverige kan bli skyldiga att göra skatteavdrag, även om de saknar fast driftställe här.

De som anlitar en utländsk uppdragstagare som inte är godkänd för F-skatt, använder sig av inhyrd utländsk personal och/eller tar emot personal från utländska koncernbolag kommer också att i större utsträckning än idag bli skyldiga att göra skatteavdrag på ersättning som betalas till uppdragstagaren.

Föredragshållare på seminariet är våra skattejurister Ann-Charlotte Ljung och Cecilia Rhodin.

Agenda
08.00 – 08.30 Registrering och frukost
08.30 – 09:30 Seminarium

OSA: Senast 17 oktober


Säkra din plats redan nu!