Fastigheter, moms, fastighetstaxering och inkomstskatt – allt i ett - Göteborg

Datum: 15 november 2018
Tid: 08:00 - 09:30
BDO i Göteborg
Lilla Badhusgatan 2
Göteborg  
Karta

För eventuella frågor kontakta vår Marknadsavdelning
Email
  • Om seminariet

BDO bjuder in till seminarium för dig som är fastighetsägare, bedriver byggnadsverksamhet eller på annat sätt bedriver verksamhet med fastighetsanknytning. Fastighetsbeskattning är komplext och avser stora belopp. Du kommer att få en unik inblick i frågor som rör moms, fastighetstaxering och inkomstskatt. På seminariet kommer våra skattejurister behandla hur du som fastighetsägare hanterar de olika skatterna så att du undviker att betala för mycket inkomstskatt, mervärdesskatt och fastighetsskatt.

Fastighetstaxering
Vid den allmänna fastighetstaxeringen 2019 kommer i princip samtliga kommersiella fastigheter att få nya taxeringsvärden. På seminariet kommer vi bland annat att diskutera:
- Byggnad under uppförande
- Justering för säregna förhållande
- Strategifrågor

Moms
För många upplevs momsreglerna som snåriga och otydliga. Samtidigt är det en skatt som påverkar nästan alla företag och organisationer. Fokus på frågor som berör:
- Kan upplåtelse av bostäder vara momspliktigt?
- Vad är gemensam yta vid uthyrning?

Inkomstskatt
Seminariet kommer sedan att avslutas med föredrag om inkomstskatt, ett föredrag som kommer att innefatta de nya reglerna för begränsning i avdragsrätten för räntor som träder i kraft vid årsskiftet och hur de påverkar bygg- och fastighetsföretagen. Aktuella rättsfall och inkomstskattefrågor vid omstruktureringar och fastighetstransaktioner berörs också.

Föredragshållare
Christian Merseburg, Tax Director BDO Stockholm tillsammans med Thony Hanell, skattejurist BDO Göteborg och Johan Larsson, partner och skattejurist BDO Göteborg.

Agenda
07:30-08:00  Registrering, vi bjuder på frukost
08:00-09:30 Seminarium

OSA: Senast 8 november

Välkommen att anmäla dig, först till kvarn gäller!