Begränsade ränteavdrag och sänkt bolagsskatt för företag - Göteborg

Datum: 26 april 2018
Tid: 08:30 - 09:30
BDO Göteborg
Lilla Badhusgatan 2
Göteborg  
Karta

Kontakta gärna vår marknadsavdelning för eventuella frågor
Email
  • Om seminariet

Vi har tidigare informerat om att regeringen avser att lägga fram ett lagförslag som innebär en begränsning av avdragsrätten för räntor i företagssektorn. Regeringen har nu till slut återkommit med sitt färdiga förslag om hur avdragsrätten för räntor ska begränsas. Samtidigt innehåller förslaget en sänkning av bolagsskatten.

Fram tills nu har Sverige haft en i princip fri avdragsrätt för räntor i företagssektorn. Enligt förslaget införs begränsningar av den generella avdragsrätten i vissa situationer. Reglerna, som har sin grund i Sveriges internationella åtaganden, är avsedda att träda ikraft den 1 januari 2019.

Förslaget kommer att få störst betydelse för företag som arbetar i stor omfattning med lånefinansierat kapital såsom t.ex. företag inom fastighetsbranschen. Delar av förslaget kommer dock att få betydelse för beskattningen av egentligen alla företag. För att presentera regeringens förslag och hur det nya regelverket kommer att se ut välkomnar vid dig på frukostseminarium på vårt kontor. Vi ger även råd om hur man ska tänka och agera med hänsyn till de förändringar som har föreslagits.

Agenda
08.00 – 08.30 Registrering och frukost
08.30 – 09.30 Seminarium

Föredragshållare på seminariet är BDO:s skattejurister Ann-Charlotte Ljung och Johan Larsson.

Säkra din plats redan nu, först till kvarn gäller!

OSA: Senast 20 april