Ansvarsfrågor i en styrelse - seminarium i Uppsala

Datum: 26 april 2017
Tid: 07:30 - 09:15
BDO i Uppsala
S:t Olofsgatan 35
Uppsala  
Karta

För frågor kontakta Anne‐Sofie Lundin
Email
  • Sammanfattning

Vad innebär ansvarsfrihet för styrelsen? Vad får en styrelse göra och vad måste en styrelse göra?

Vi tar upp en rad ansvarsfrågor för en styrelseledamot, vd eller aktieägare. Rent civilrättsligt har man i dessa roller en rad lagar att följa när det gäller till exempel skatter och avgifter samt skadeståndsansvar enligt aktiebolagslagen och för sent upprättad årsredovisning.

Vad kan man göra för att förebygga risken för personligt betalningsansvar och hur ser rättspraxis ut är exempel på frågor vi berör.

Vi bjuder på frukost samtidigt som vår föredragshållare Bertil Oppenheimer, Auktoriserad revisor på BDO, ger dig massa tips och inspiration.

Tid: 07:30 ‐ 09:15
07:30 ‐ 08:00 Registrering och frukost
08:00 ‐ 09:15 Seminarium och frågestund

ANMÄL DIG HÄR

OSA senast 19 april.
Seminariet är kostnadsfritt och vi bjuder på frukost.