• Offentlig sektor

Offentlig sektor

Ökade förväntningar och snävare budgetar sätter press på att beslutsfattare inom den offentliga sektorn gör rätt val. Sådana val omfattar att ta politiska beslut, säkra viktiga samhällsfunktioner, inrätta tjänster för användare och utveckla en intern organisation. Vår vision är att leverera ett säkert ramverk för att göra det enklare att välja rätt och uppnå förändringar inom den offentliga sektorn.

BDO är platsen där handel, politik och samhälle möter offentlig förvaltning och tjänsteleverans. Våra kunder består utöver statliga företag av statligt ägda företag, privata och icke vinstdrivande organisationer som tillhandahåller tjänster på uppdrag av den offentliga sektorn, samt av diverse offentlig-privata partnerskap, t.ex. infrastrukturprojekt, affärsutveckling och större idrottsevenemang.

Genom vårt omfattande engagemang förenar vi organisationens expertis med BDO:s specialiserade processer och tekniska expertis inom olika sektorer för att uppnå både bättre administration och kontroll samt organisatorisk och tjänsterelaterad utveckling. Våra tjänster understöds alltid av en noggrann analys utformad för att säkerställa att vi kan identifiera orsakerna bakom ett förändringsbehov.

Vår främsta målsättning är att hjälpa den offentliga sektorn att leverera fler tjänster för den finansiering den erhåller och att tillhandahålla en rättvis, effektiv, förutsägbar och robust administration. Därmed har BDO som målsättning att utmana etablerade sanningar och bidra till innovativa lösningar.

Våra kompetensområden omfattar:
•    Företagsledning
•    Strategisk och organisatorisk utveckling
•    Anpassningsprocesser
•    Effektivitet och förbättringar (Lean)
•    Implementering av offentliga upphandlingar
•    Redovisning och rapportering
•    Revision och internrevision
•    Säkerhets- och beredskapsplanering
•    Transaktionsstöd
•    Skatter
•    Utredningar