• Sök artiklar

Visar 1 - 9 of 10
1 2
04 september 2017

Regeringen har beslutat att inte gå vidare med det omtalade förslaget om nya 3:12-regler. 3:12 styr hur fåmansföretagare blir beskattade för utdelning från det egna bolaget. Följande gäller för lönekrav 2017 och utdelning 2018.

/sv-se/artiklar-insikter/3-12-reglerna-–-detta-galler-for-lonekrav-och-utde
28 augusti 2017

Vid en pressträff den 26 augusti meddelade regeringen och Vänsterpartiet att de kommit överens om att dra tillbaka förslagen om ändrade skatteregler för fåmansföretagare, de så kallade 3:12-reglerna.

/sv-se/artiklar-insikter/regeringen-slopar-forslaget-om-andrade-3-12-regler
22 juni 2017

Den 20 juni remitterade Finansdepartementet förslag om nya skatteregler för svenska företag. Finansdepartementet föreslår bland annat sänkt bolagsskatt och en förändring av ränteavdragsbegränsningsreglerna. De nya reglerna föreslås träda ikraft den 1 juni 2018.

/sv-se/artiklar-insikter/forslag-om-nya-skatteregler-for-foretagssektorn
09 juni 2017

Den 8 juni presenterade Regeringen den slutliga lagrådsremissen till Lagrådet gällande förslag till förändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag. Lagrådsremissen stämmer i stort sett överens med det tidigare utkast som presenterades den 22 mars 2017.

/sv-se/artiklar-insikter/regeringen-lamnar-slutgiltig-lagradsremiss-om-nya
18 april 2017

Idag lämnade regeringen vårbudgetpropositionen för 2017. Proportionen är försiktig och flera förslag är ute på remiss för ytterligare bearbetning. Förslaget föreslås träda i kraft redan den 1 augusti 2017. Våra skatteexperter följer utvecklingen noga och känner du dig osäker på hur dessa...

/sv-se/artiklar-insikter/artiklar-insikter/reformer-inom-skatteomradet-varbudgetproposition
Visar 1 - 10 of 10
1