• Sök artiklar

Visar 1 - 6 of 6
1
22 juni 2017

Den 20 juni remitterade Finansdepartementet förslag om nya skatteregler för svenska företag. Finansdepartementet föreslår bland annat sänkt bolagsskatt och en förändring av ränteavdragsbegränsningsreglerna. De nya reglerna föreslås träda ikraft den 1 juni 2018.

/sv-se/artiklar-insikter/forslag-om-nya-skatteregler-for-foretagssektorn
09 juni 2017

Den 8 juni presenterade Regeringen den slutliga lagrådsremissen till Lagrådet gällande förslag till förändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag. Lagrådsremissen stämmer i stort sett överens med det tidigare utkast som presenterades den 22 mars 2017.

/sv-se/artiklar-insikter/regeringen-lamnar-slutgiltig-lagradsremiss-om-nya
18 april 2017

Idag lämnade regeringen vårbudgetpropositionen för 2017. Proportionen är försiktig och flera förslag är ute på remiss för ytterligare bearbetning. Förslaget föreslås träda i kraft redan den 1 augusti 2017. Våra skatteexperter följer utvecklingen noga och känner du dig osäker på hur dessa...

/sv-se/artiklar-insikter/artiklar-insikter/reformer-inom-skatteomradet-varbudgetproposition
18 april 2017

Idag lämnade regeringen vårbudgetpropositionen för 2017. Proportionen är försiktig och flera förslag är ute på remiss för ytterligare bearbetning. Förslaget föreslås träda i kraft redan den 1 augusti 2017. Våra skatteexperter följer utvecklingen noga och känner du dig osäker på hur dessa...

/sv-se/artiklar-insikter/reformer-inom-skatteomradet-varbudgetproposition
Visar 1 - 6 of 6
1