• Sök artiklar

Visar 1 - 9 of 21
1  2 3
14 juni 2018

Högsta Förvaltningsdomstolen har i en dom nyligen ansett att uthyrning av sjukvårdspersonal såsom läkare och sjuksköterskor är momspliktigt om uthyraren inte samtidigt är en vårdinrättning med egna patienter, journalföring etc. Denna moms kommer i de flesta fall att bli en kostnad för köparen av...

/sv-se/artiklar-insikter/momsplikt-for-uthyrning-av-sjukvardspersonal
01 juni 2018

Regeringen lade i maj fram proposition kring nya skatteregler inom företagssektorn, i vilken bl a föreslår att bolagsskattesatsen sänks till 20,6% i två steg fram till 2021. Enligt förslaget sänks bolagsskattesatsen från 22% till 21,4% för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2019 eller senare...

/sv-se/artiklar-insikter/nya-foreslagna-skatteregler-och-dess-paverkan-pa-redovisningen-av-uppskjuten-skatt
31 januari 2018

Regeringen har lämnat ett förslag till en ändring av reglerna för beräkning av skattetillägg med utgångspunkt i den utredning som lämnats i SOU 2017:94. Syftet är att förstärka skattetilläggets allmänpreventiva effekt och att göra sanktionssystemet mer legitimt och rättvist.

/sv-se/artiklar-insikter/forslag-pa-andring-av-reglerna-for-skattetillagg
18 januari 2018

Nu har regeringen presenterat sin lista över propositioner inför våren 2018. Av den framgår att en  roposition om nya skatteregler för företagssektorn avses att presenteras för riksdagen den 16 april. Denna kommer sannolikt att föregås av en lagrådsremiss som förmodligen kan förväntas se dagens...

/sv-se/artiklar-insikter/forslag-till-nya-skatteregler-for-foretagssektorn
10 januari 2018

Är du insatt i de nya dokumentationsreglerna för internprissättning vid interna transaktioner över gränser? Hur påverkas små och medelstora bolag?

/sv-se/artiklar-insikter/nya-dokumentationsregler-inom-internprissattning-och-hur-sma-och-medelstora-bolag-paverkas
Visar 1 - 10 of 21
1 2 3