• Sök artiklar

Visar 1 - 9 of 19
1  2 3
31 januari 2018

Regeringen har lämnat ett förslag till en ändring av reglerna för beräkning av skattetillägg med utgångspunkt i den utredning som lämnats i SOU 2017:94. Syftet är att förstärka skattetilläggets allmänpreventiva effekt och att göra sanktionssystemet mer legitimt och rättvist.

/sv-se/artiklar-insikter/forslag-pa-andring-av-reglerna-for-skattetillagg
18 januari 2018

Nu har regeringen presenterat sin lista över propositioner inför våren 2018. Av den framgår att en  roposition om nya skatteregler för företagssektorn avses att presenteras för riksdagen den 16 april. Denna kommer sannolikt att föregås av en lagrådsremiss som förmodligen kan förväntas se dagens...

/sv-se/artiklar-insikter/forslag-till-nya-skatteregler-for-foretagssektorn
10 januari 2018

Är du insatt i de nya dokumentationsreglerna för internprissättning vid interna transaktioner över gränser? Hur påverkas små och medelstora bolag?

/sv-se/artiklar-insikter/nya-dokumentationsregler-inom-internprissattning-och-hur-sma-och-medelstora-bolag-paverkas
Visar 1 - 10 of 19
1 2