• Sök artiklar

Visar 1 - 9 of 77
1  2 3 4 5 ...
10 oktober 2018

BDO:s globala nätverk har åter igen fått utmärkelsen Network of the Year Award av tidningen the International Accounting Bulletin. Priset går till det multi-nationella företag i revisionsbranschen som visar den mest lönsamma strategiska och operativa tillväxten under det senaste året.

/sv-se/artiklar-insikter/bdo-far-pris
27 september 2018

Intresset för att bli revisor är stort. Inför höstterminens revisorsexamen har det kommit in 32 procent fler ansökningar än till föregående höstprov, vilket är rekord sedan 2013.

/sv-se/artiklar-insikter/hur-ser-din-bild-av-en-revisor-ut-–-rakne-nisse-med-d-vitaminbrist-eller-en-social-problemlosare
14 september 2018

Om riksdagen antar detta förslag kommer det innebära att fler länder tas bort från den s.k. vita listan för utländska bolag som kontrolleras från Sverige. Detta kommer exempelvis gälla för Malta-bolag. Därmed kan inkomster från svenskägda bolag i dessa länder komma att beskattas löpande hos...

/sv-se/artiklar-insikter/forslag-om-skarpta-cfc-regler-fran-och-med-1-januari-2019
05 juni 2018

Nu har frågan om beskattning av så kallad carried interest för ett antal nyckelpersoner verksamma i riskkapitalstrukturer slutligen avgjorts av Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Avgörandet innebär att beskattning enligt fåmansföretagsreglerna står fast.

/sv-se/artiklar-insikter/hogsta-forvaltningsdomstolen-har-antligen-meddelat-dom-i-carried-interest-processerna
31 maj 2018

Under april kommer Tullverket att påbörja omprövningarna av ytterligare några tillståndstyper. I de fall ett företag har flera av de tillstånden kommer Tullverket i möjligaste mån att ompröva alla tillstånd vid samma tillfälle.

/sv-se/artiklar-insikter/tullverket-omprovar-fler-tillstand
31 maj 2018

Det nya, bredare avtalet mellan EU och Mexiko kommer att förbättra marknadstillträdet för svenska företag. Bland annat kommer Mexiko att ta bort nästan alla tullar på livsmedel och andra jordbruksprodukter. Man har idag nått en principöverenskommelse om handelsdelarna i det bredare...

/sv-se/artiklar-insikter/uppdaterat-frihandelsavtal
15 maj 2018

Riskdagen har beslutat att ytterligare branscher ska ha skyldighet att föra personalliggare från och med 1 juli 2018. Detta efter att Skatteverkets utredning visat att några ytterligare branscher skulle skötas bättre i det fall det fanns skyldighet att föra personalliggare. Skatteverket har på...

/sv-se/artiklar-insikter/skyldighet-att-fora-personalliggare-i-ytterligare-branscher
26 april 2018

Digitaliseringen och utvecklingen av AI påverkar mängder av olika yrkesroller, däribland revisorns och redovisningskonsultens. Förutom att kundernas verksamheter får nya förutsättningar, kommer också den egna yrkesvardagen och kompetensbehovet att se annorlunda ut. BDO Sveriges VD Malin Nilsson...

/sv-se/artiklar-insikter/den-moderna-revisorn-bade-ekonom-och-systemvetare
Visar 1 - 10 of 77
1 2 3 4 5 ...