• Sök artiklar

Visar 1 - 9 of 69
1  2 3 4 5 ...
05 juni 2018

Nu har frågan om beskattning av så kallad carried interest för ett antal nyckelpersoner verksamma i riskkapitalstrukturer slutligen avgjorts av Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Avgörandet innebär att beskattning enligt fåmansföretagsreglerna står fast.

/sv-se/artiklar-insikter/hogsta-forvaltningsdomstolen-har-antligen-meddelat-dom-i-carried-interest-processerna
31 maj 2018

Under april kommer Tullverket att påbörja omprövningarna av ytterligare några tillståndstyper. I de fall ett företag har flera av de tillstånden kommer Tullverket i möjligaste mån att ompröva alla tillstånd vid samma tillfälle.

/sv-se/artiklar-insikter/tullverket-omprovar-fler-tillstand
31 maj 2018

Det nya, bredare avtalet mellan EU och Mexiko kommer att förbättra marknadstillträdet för svenska företag. Bland annat kommer Mexiko att ta bort nästan alla tullar på livsmedel och andra jordbruksprodukter. Man har idag nått en principöverenskommelse om handelsdelarna i det bredare...

/sv-se/artiklar-insikter/uppdaterat-frihandelsavtal
15 maj 2018

Riskdagen har beslutat att ytterligare branscher ska ha skyldighet att föra personalliggare från och med 1 juli 2018. Detta efter att Skatteverkets utredning visat att några ytterligare branscher skulle skötas bättre i det fall det fanns skyldighet att föra personalliggare. Skatteverket har på...

/sv-se/artiklar-insikter/skyldighet-att-fora-personalliggare-i-ytterligare-branscher
26 april 2018

Digitaliseringen och utvecklingen av AI påverkar mängder av olika yrkesroller, däribland revisorns och redovisningskonsultens. Förutom att kundernas verksamheter får nya förutsättningar, kommer också den egna yrkesvardagen och kompetensbehovet att se annorlunda ut. BDO Sveriges VD Malin Nilsson...

/sv-se/artiklar-insikter/den-moderna-revisorn-bade-ekonom-och-systemvetare
24 april 2018

Den 1 januari 2018 ändrades reglerna vad gäller undantag från skatteplikt för vissa fartyg. En förändring har skett av vilka fartyg som omfattas undantaget och till viss del även vilka varor och tjänster som omfattas. Dessutom gäller att undantaget som utgångspunkt numera endast är tillämpligt...

/sv-se/artiklar-insikter/nya-momsregler-for-sjofarten-gor-ditt-foretag-ratt
19 april 2018

Det är deklarationstider och hög tid att planera för en rimlig skatt på den egna inkomsten. Vi rekommenderar att man som företagare går igenom sin egen och företagets skattesituation minst en gång per år. Med en god planering brukar det finnas pengar att tjäna.

/sv-se/artiklar-insikter/tips-infor-deklarationen-2018-–-har-ar-avdragen-du-inte-vill-missa
13 april 2018

Sommar och ledighet börjar närma sig och det är hög tid att börja se över alla anställdas semesterförmåner.

/sv-se/artiklar-insikter/hall-koll-pa-lonen-i-semestertider
09 april 2018

Gör något bra med din aktieutdelning. Visste du att som aktieägare eller ägare av fåmansbolag kan du skänka din aktieutdelning skattefritt till en ideell organisation.

/sv-se/artiklar-insikter/skank-din-utdelning-skattefritt-till-ideella-organisationer
Visar 1 - 10 of 69
1 2 3 4 5 ...