• Sök artiklar

Visar 1 - 9 of 153
1  2 3 4 5 ...
21 september 2018

Varje kvartal analyserar BDO:s M&A-experter den globala affärsverksamheten i ett flertal regioner och utvalda sektorer runt om i världen. Ta del av knivskarpa analyser och prognoser om den finansiella framtiden. Årets tredje trendspaning är fullmatad med nyttig och nödvändig information för dig...

/sv-se/artiklar-insikter/bdo-horizons-2018-3-trots-politisk-osakerhet-forblir-den-nordiska-m-a-aktiviteten-stabil
14 september 2018

Om riksdagen antar detta förslag kommer det innebära att fler länder tas bort från den s.k. vita listan för utländska bolag som kontrolleras från Sverige. Detta kommer exempelvis gälla för Malta-bolag. Därmed kan inkomster från svenskägda bolag i dessa länder komma att beskattas löpande hos...

/sv-se/artiklar-insikter/forslag-om-skarpta-cfc-regler-fran-och-med-1-januari-2019
03 juli 2018

Nu har Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) medgett avdrag för utgifter för klimatkompensation såsom marknadsföringskostnad i ett fall där bolaget marknadsfört kompensationen vid dess försäljning av sina produkter. Bolaget hade i såväl förvaltningsrätt som kammarrätt tidigare nekats avdrag för...

/sv-se/artiklar-insikter/hogsta-forvaltningsdomstolen-medger-skattemassigt-avdrag-for-klimatkompensation
26 juni 2018

Högsta Förvaltningsdomstolen har nyligen fastställt två stycken förhandsbesked från Skatterättsnämnden. Förhandsbeskeden avser frågor om när en person som flyttat utomlands ska anses ha stadigvarande vistelse i Sverige och således beskattas även i Sverige. Det ena avgörandet gäller en...

/sv-se/artiklar-insikter/stadigvarande-vistelse-i-sverige-–-regelbunden-vistelse
14 juni 2018

Högsta Förvaltningsdomstolen har i en dom nyligen ansett att uthyrning av sjukvårdspersonal såsom läkare och sjuksköterskor är momspliktigt om uthyraren inte samtidigt är en vårdinrättning med egna patienter, journalföring etc. Denna moms kommer i de flesta fall att bli en kostnad för köparen av...

/sv-se/artiklar-insikter/momsplikt-for-uthyrning-av-sjukvardspersonal
05 juni 2018

Nu har frågan om beskattning av så kallad carried interest för ett antal nyckelpersoner verksamma i riskkapitalstrukturer slutligen avgjorts av Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Avgörandet innebär att beskattning enligt fåmansföretagsreglerna står fast.

/sv-se/artiklar-insikter/hogsta-forvaltningsdomstolen-har-antligen-meddelat-dom-i-carried-interest-processerna
01 juni 2018

Regeringen lade i maj fram proposition kring nya skatteregler inom företagssektorn, i vilken bl a föreslår att bolagsskattesatsen sänks till 20,6% i två steg fram till 2021. Enligt förslaget sänks bolagsskattesatsen från 22% till 21,4% för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2019 eller senare...

/sv-se/artiklar-insikter/nya-foreslagna-skatteregler-och-dess-paverkan-pa-redovisningen-av-uppskjuten-skatt
Visar 1 - 10 of 153
1 2 3 4 5 ...