• Sök artiklar

Visar 1 - 9 of 37
1 2 3 4 5
22 juni 2017

Den 20 juni remitterade Finansdepartementet förslag om nya skatteregler för svenska företag. Finansdepartementet föreslår bland annat sänkt bolagsskatt och en förändring av ränteavdragsbegränsningsreglerna. De nya reglerna föreslås träda ikraft den 1 juni 2018.

/sv-se/artiklar-insikter/forslag-om-nya-skatteregler-for-foretagssektorn
19 juni 2017

För femte året i rad placerar sig rådgivnings-och revisionsbyrån BDO på första plats i Svenskt Kvalitetsindex (SKI) mätning av kundnöjdhet i revisionsbranschen. BDO:s VD Carl-Johan Kjellman uttrycker sin stolthet över byråns medarbetare som återigen lyckats leverera på BDO:s vision.

/sv-se/artiklar-insikter/bdo-ar-radgivnings-och-revisionsbyran-med-bransch
16 juni 2017

Nu är det hög tid att anpassa verksamheten till den nya dataskyddslagen som träder i kraft den 25 maj 2018. Bolag som då inte följer de nya direktiven kan få böta upp till fyra procent av bolagets globala omsättning.

/sv-se/artiklar-insikter/moderniserad-lagstiftning-for-personuppgifter
14 juni 2017

I den digitala tjänsten BDO-portalen kan man enkelt, smidigt och papperslöst hantera allt som rör företagets ekonomi. Med all ekonomisk information samlad och lättåtkomlig på ett och samma ställe får såväl BDO:s konsulter som deras kunder mer tid att fokusera på företagets tillväxt istället för...

/sv-se/artiklar-insikter/den-digitala-bdo-portalen-ger-mer-tid-for-kunderna
09 juni 2017

Den 8 juni presenterade Regeringen den slutliga lagrådsremissen till Lagrådet gällande förslag till förändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag. Lagrådsremissen stämmer i stort sett överens med det tidigare utkast som presenterades den 22 mars 2017.

/sv-se/artiklar-insikter/regeringen-lamnar-slutgiltig-lagradsremiss-om-nya
29 maj 2017

Efter fyra raka topplaceringar på Svenskt Kvalitetsindex ranking över kundnöjdhet i revisionsbranschen är det inte konstigt att BDO växer kraftigt i hela landet. Byrån har nu cirka 600 medarbetare på mer än 20 orter – och fler ska det bli. HR-chef Camilla Samuelson berättar om hur ny kompetens...

/sv-se/artiklar-insikter/stort-rekryteringsbehov-under-det-narmaste-aret
Visar 1 - 9 of 37
1 2 3 4 5