• Sök artiklar

Visar 1 - 9 of 145
1  2 3 4 5 ...
03 juli 2018

Nu har Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) medgett avdrag för utgifter för klimatkompensation såsom marknadsföringskostnad i ett fall där bolaget marknadsfört kompensationen vid dess försäljning av sina produkter. Bolaget hade i såväl förvaltningsrätt som kammarrätt tidigare nekats avdrag för...

/sv-se/artiklar-insikter/hogsta-forvaltningsdomstolen-medger-skattemassigt-avdrag-for-klimatkompensation
26 juni 2018

Högsta Förvaltningsdomstolen har nyligen fastställt två stycken förhandsbesked från Skatterättsnämnden. Förhandsbeskeden avser frågor om när en person som flyttat utomlands ska anses ha stadigvarande vistelse i Sverige och således beskattas även i Sverige. Det ena avgörandet gäller en...

/sv-se/artiklar-insikter/stadigvarande-vistelse-i-sverige-–-regelbunden-vistelse
14 juni 2018

Högsta Förvaltningsdomstolen har i en dom nyligen ansett att uthyrning av sjukvårdspersonal såsom läkare och sjuksköterskor är momspliktigt om uthyraren inte samtidigt är en vårdinrättning med egna patienter, journalföring etc. Denna moms kommer i de flesta fall att bli en kostnad för köparen av...

/sv-se/artiklar-insikter/momsplikt-for-uthyrning-av-sjukvardspersonal
05 juni 2018

Nu har frågan om beskattning av så kallad carried interest för ett antal nyckelpersoner verksamma i riskkapitalstrukturer slutligen avgjorts av Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Avgörandet innebär att beskattning enligt fåmansföretagsreglerna står fast.

/sv-se/artiklar-insikter/hogsta-forvaltningsdomstolen-har-antligen-meddelat-dom-i-carried-interest-processerna
01 juni 2018

Regeringen lade i maj fram proposition kring nya skatteregler inom företagssektorn, i vilken bl a föreslår att bolagsskattesatsen sänks till 20,6% i två steg fram till 2021. Enligt förslaget sänks bolagsskattesatsen från 22% till 21,4% för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2019 eller senare...

/sv-se/artiklar-insikter/nya-foreslagna-skatteregler-och-dess-paverkan-pa-redovisningen-av-uppskjuten-skatt
31 maj 2018

Under april kommer Tullverket att påbörja omprövningarna av ytterligare några tillståndstyper. I de fall ett företag har flera av de tillstånden kommer Tullverket i möjligaste mån att ompröva alla tillstånd vid samma tillfälle.

/sv-se/artiklar-insikter/tullverket-omprovar-fler-tillstand
31 maj 2018

Det nya, bredare avtalet mellan EU och Mexiko kommer att förbättra marknadstillträdet för svenska företag. Bland annat kommer Mexiko att ta bort nästan alla tullar på livsmedel och andra jordbruksprodukter. Man har idag nått en principöverenskommelse om handelsdelarna i det bredare...

/sv-se/artiklar-insikter/uppdaterat-frihandelsavtal
21 maj 2018

BDO i Eskilstuna expanderar och får ny kontorschef. Håkan Fridh är revisor och kommer närmast från STIGA Sports där han i rollen som CFO var en del av deras tillväxtresa. Nu ska han fortsätta att bygga och utveckla BDO:s kontor i Eskilstuna.

/sv-se/artiklar-insikter/ny-kontorschef-sakerstaller-expansion-i-raketfart
Visar 1 - 10 of 145
1 2 3 4 5 ...